Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Svenska Fotbollförbundet och Svenska Spel stärker samarbetet kring matchfixning

Svenska Fotbollförbundet och Svenska Spel stärker samarbetet kring frågor om matchfixing

 Tillsammans med Svenska Fotbollförbundet är vi fast beslutna att arbeta för att händelser vi såg i fjol inte upprepas i år, säger Olle Axelsson, kommunikationsdirektör på Svenska Spel.

I fjol polisanmälde Svenska Spel vid ett flertal tillfällen onormala spelmönster. Det är en av anledningarna till att man nu utökar samarbetet med Svenska Fotbollförbundet.

I sponsringsavtalet som tecknades i mars stärks och fördjupas arbetet mot matchfixning mellan Svenska Fotbollförbundet och Svenska Spel.

– Avtalet medger att vi kan satsa ytterligare resurser för att bekämpa matchfixning, säger förbundets biträdande generalsekreterare Krister Malmsten, som också är av UEFA utsedd Integrity Officer.

[irp]

Vill filma matcherna

Svenska Fotbollförbundet stärker kampen mot matchfixning med ett antal åtgärder. Tävlingsreglerna har förtydligats och ett effektivare samarbete mellan förbund och polis/åklagare har etablerats.

– Förbundet har också en ambition att alla division I-matcher ska filmas och att allmänt öka tillsynen över fler matcher i lägre divisioner för att upptäcka eventuella oegentligheter. Ett annat viktigt initiativ är att sjösätta ett omfattande informations- och utbildningspaket, säger Krister Malmsten.

Han fortsätter:

– Alla spelare, ledare, domare och funktionärer ska veta vilka regler som gäller och hur man ska agera om man blir kontaktad för att medverka till fixade matcher.

[irp]

Obligatoriskt spel införs

Svenska Spel har å sin sida sett över sina rutiner för att stärka arbetet med att upptäcka och utreda matchfixning.

I juni inför bolaget obligatoriskt registrerat spel på alla produkter förutom fysiska skraplotter och spel på Casino Cosmopol.

– Med obligatorisk registrerat spel kommer vi få ett bättre utgångsläge om vi skulle behöva utreda händelser. Det är givetvis något vi hoppas inte ska inträffa men det kommer att bli ett effektivt verktyg i kampen mot matchfixning, avslutar Olle Axelsson.

Gå till Start