Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Bästa resultatet någonsin för Svenska Spel

Svenska Spel-koncernens resultat efter finansiella poster och skatt för 2012 blev 5 138 miljoner kronor, en ökning med 132 miljoner kronor (2,6 %) jämfört med 2011.

– Vi visar det bästa rörelseresultatet någonsin med en rörelsemarginal som ligger i linje med ägarens mål. Ökningen beror framförallt på en stark försäljning av lotter, nummerspel och sportspel, både hos våra ombud och på nätet. Däremot tappar Vegas och Casino Cosmopol något, till följd av omfattande marknadsföring av liknande spelformer på nätet av spelbolag utan tillstånd, säger Svenska Spels VD Lennart Käll.

Mer läsning i Svenska Spels pressmeddelande.

Perioden januari – december i korthet

  • Nettospelintäkterna för koncernen ökade till 9 815 (9 687) MSEK, en ökning med 1,3 %.
  • Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 5 083 (4 940) MSEK, en ökning med 2,9 %.
  • Resultatet för koncernen uppgick till 5 138 (5 007) MSEK, en ökning med 2,6 %.
  • Rörelsemarginalen uppgick till 22,0 (21,9) %.

Fjärde kvartalet oktober – december i korthet

  • Nettospelintäkterna för koncernen ökade till 2 707 (2 689) MSEK, en ökning med 0,6 %.
  • Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 1 439 (1 356) MSEK, en ökning med 6,1 %.
  • Resultatet för koncernen uppgick till 1 459 (1 378) MSEK, en ökning med 5,9 %.
  • Rörelsemarginalen uppgick till 23,0 (21,9) %.
Gå till Start