Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Casino Cosmopol erhåller certifiering i spelansvar

Casino Cosmopol har under december mottagit European Casino Associations (ECA) certifikat för sitt arbete med spelansvar. Kasinogruppen ansluter sig därmed till det växande antalet ECA-medlemmar som är certifierade enligt 2018 Responsible Gambling Framework.

Ramverket fastställer en branschstandard för effektiv förvaltning av ansvarsfullt spelande inom områden som sträcker sig från ökad medvetenhet och personalutbildning till marknadsföring och involvering av intressenter.

– För medlemmarna i ECA är spelansvar något som rör konsumenter, industri, tillsynsmyndigheter, intressenter och samhället i stort, berättar ECA:s ordförande Per Jaldung, som också är vd för Casino Cosmopol.

Han fortsätter:

– I grunden handlar det om strategier som minskar problemspelande och ökar spelrelaterade fördelar i samhället. ECA är starkt övertygad om att ansvarsfullt spelande i såväl landbaserade kasinon som kasinon online ligger lika mycket i konsumenternas intresse som i branschens.

– Att bedriva kasinoverksamhet på ett socialt ansvarsfullt sätt är viktigt, både när det gäller trovärdighet och rykte – inte bara för den enskilda operatören, utan också för hela industrin, säger Per Jaldung.

[irp]

Har specialutbildat medarbetare

Spelansvaret har enligt spelbolaget varit ett fokusområde för Casino Cosmopol sedan starten 2001. All personal är utbildad i vad problemspelande är och vad spelberoende handlar om.

– En stor del av Casino Cosmopols medarbetare har också specialutbildats för att kunna initiera samtal om gästernas spelvanor och besöksfrekvens, när dessa signaler upptäcks, beskriver Casino Cosmopol i ett pressunderlag.

Under 2018 har ca 5 000 spelansvarssamtal hållits med gäster. Varje månad tecknar mellan 150 och 200 frivilliga avtal på våra kasinon om besöksförbud eller besöksbegränsning.

2018 firade kasinot i Stockholm 15 år.

[irp]

G4: “Föredömligt”

Certifiering beviljas ECA-medlemmar efter att revision av en oberoende tredje part har genomförts.

Revisionen leddes av Ynze Remmers, lead auditor i det holländska företaget Global Gambling Guidance Group (G4), som är ett oberoende internrevisionsföretag, specialiserat på Responsible Gambling

– Revisionen visar att alla anställda i Casino Cosmopol är starkt delaktiga i spelansvarsprogrammet, vilket är föredömligt och visar att problemet tas på allvar, noterade G4 i sin granskning.

[irp]

Lyfter fram medarbetarna

Per Jaldung igen:

– Det känns mycket bra att idag ta emot certifieringen. Den är ett bevis på att vi är på rätt väg och att vi tar spelansvarsfrågorna på största allvar. Vi är i ett ständigt pågående utvecklingsarbete inom området och ligger i framkant internationellt, men får inte slå oss till ro.

– Vi hade aldrig kommit så här långt, om det inte varit för alla fantastiska medarbetare på våra kasinon, som varje dag möter våra gäster med omtanke och engagemang. All heder till dem, avslutar Per Jaldung.

[irp]

Fakta: European Casino Association (ECA)

ECA representerar licensierade landbaserade kasinon i Europa med 28 medlemmar, cirka 900 kasinon och över 70 000 direkt anställda. Syftet med organisationen är att ta itu med och främja frågor som rör den europeiska licensierade kasinoindustrin. Detta gäller främst spelansvar, jämställdhet och mångfald, säkerhetsfrågor, att förbättra branschens image och motverka penningtvätt. Organisationens kontor ligger i Bryssel, där man också är verksam i förhållande till EU-insititutionerna.

Gå till Start