Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Unibets sponsoravtal med Stockholm Marathon kan bryta mot svensk lagstiftning

Lotteriinspektionen har uppmärksammat att det utländska spelbolaget Unibet är huvudsponsor för arrangemanget ASICS Stockholm Marathon den 31 maj 2014 i Stockholm . Vi gör därför bedömningen att arrangörerna av Stockholm Marathon kan komma att göra sig skyldig till överträdelse av lotterilagens bestämmelser rörande främjande genom marknadsföring eller annan annonsering av utländska spelbolag i samband med arrangerandet.

Lotteriinspektionen får enligt 52 § lotterilagen meddela de förelägganden och förbud som behövs för att upprätthålla lotterilagens bestämmelser. Mot bakgrund av detta överväger Lotteriinspektionen att förelägga arrangören, Stockholm Marathon Gruppen, ett förbudsföreläggande förenat med vite på 2 miljoner kronor om det under arrangemanget Stockholm Marathon exponeras till exempel logotyper eller annan marknadsföring för utländska spelbolag. Förbudsföreläggandets syfte är att upprätthålla lotterilagens regler i fråga om främjande av utländska spelbolag.

Stockholm Marathon Gruppen har tillfälle att senast den 18 april 2014 komma in med synpunkter på det övervägande om vite som Lotteriinspektionen meddelat. I annat fall kan ärendet komma att avgöras utan deras medverkan.

För att läsa hela övervägandet, klicka här!

Lotteriinspektionen är central förvaltningsmyndighet för frågor om spel och lotterier. Inspektionen är också central tillsynsmyndighet över bl.a. lotterilagen, vilket innebär att myndigheten har till uppgift att utöva tillsyn över att lagens bestämmelser följs.

Pressmeddelande här.

Gå till Start