Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Tag archive

Statskontoret

Statskontoret följer upp och utvärderar spelmarknaden – redovisar andra rapporten av fem

Regeringen gav den 5 april 2018 Statskontoret i uppdrag att följa upp och utvärdera omregleringen av spelmarknaden. Statskontoret ska redovisa arbetet vid sammanlagt fem tillfällen under perioden 2018-2022. Den andra redovisningen är nu klar.

Läs mer...

Gå till Start