Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Tag archive

Spelvanor

Undersökning om svenskarnas spelvanor: 2 av 3 har spelat senaste året

Varje år genomför Lotteriinspektionen en mätning om svenskarnas spelvanor. Undersökningen genomförs av Novus och årets resultat är överlag stabila jämfört med föregående år. Undersökningen visar bland annat att andelen personer som spelar går ned, men att de som spelar spenderar mera pengar på spel. En annan övergripande kommentar som Lotteriinspektionen lyfter fram är att Svenska…

Läs mer...

Nätspelare som spelar ofta, spelar oftare hos utländska bolag

I Lotteriinspektionens årliga undersökning ”Svenskarnas spelvanor” ställs bland annat frågan om hur ofta respondenten spelar. Fem procent av de tillfrågade uppger att de spelar så gott som varje dag. Av de som uppger att de spelar så gott som varje dag säger 16 procent att de spelar hos något av onlinebolagen, det vill säga utlandsregistrerade bolag. 7…

Läs mer...

2016 års undersökning om svenskarnas spelvanor från Lotteriinspektionen

För fjärde året i rad gör har Lotteriinspektionen låtit Novus Sverigepanel genomföra en mätning av svenskarnas spelvanor. Årets undersökning visar att drygt två av tre svenskar har spelat de senaste tolv månaderna. Jämfört med tidigare år så är det något färre svenskar som spelar, trots att spelandet omsätter mer pengar enligt Lotteriinspektionens statistik. Drygt hälften av…

Läs mer...

Årets kartläggning är klar – så spelar svenskarna

Spel om pengar fortsätter att minska, det visar Lotteriinspektionens årliga Novusundersökning av svenskarnas spelvanor, dock i en lägre takt än tidigare. – Årets undersökning bekräftar att spel om pengar är i brytningstid. Svenskar spelar för att vinna pengar och inte försörja allmännytta. Digitalisering och ökade krav på nationell kontroll är en tydlig pekning från konsumentgruppen…

Läs mer...

Färre spelar om mer – svenskarnas spelvanor 2014

Lotteriinspektionen/Novus konstaterar i sin årliga genomgång av svenska konsumenters spelvanor att intresset fortsätter att sjunka för spel om pengar men att omsättningen i stort är bibehållen. Det betyder att allt färre konsumenter spelar om mer. År 2012 svarade 77 procent att de spelat någon gång under de senaste tolv månaderna, jämfört med 71 procent år…

Läs mer...

Gå till Start