Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Tag archive

Socialtjänstlagen

Folkhälsomyndigheten får utökat uppdrag för att motverka spelmissbruk

Folkhälsomyndigheten får i uppdrag att vidareutveckla det nationella kunskapsstödet om spelproblem och spelmissbruk. Myndigheten ska också fördela 3 miljoner kronor till ideella organisationer som arbetar förebyggande mot spelproblematik.

Läs mer...

Ändringar i socialtjänstlagen ska underlätta arbetet mot spelmissbruk

I en lagrådsremiss föreslås ändringar i socialtjänstlagen (2001:453) och den nya hälso- och sjukvårdslagen avseende spelmissbruk. Syftet är att kommunernas socialnämnder ska arbeta med spelmissbruk på samma sätt som med annat missbruk. De föreslagna ändringarna innebär att socialnämndens ansvar för att förebygga och motverka missbruk av alkohol och andra substanser utvidgas till att även omfatta spel…

Läs mer...

Gå till Start