Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Tag archive

Socialstyrelsen

SvD: Flera myndigheter generellt positiva till utredningens förslag

Konkurrensverket, Skatteverket, Konsumentverket och Socialstyrelsen är alla generellt positiva till utredningens förslag, rapporterar SvD, som tagit del av inlämnade remissvar. Konkurrensverket är en av de som lämnat in sina skrivelser och de är positiva till att spelmarknaden konkurrensutsätts. Enligt myndigheten kommer den nya spelmarknaden sannolikt leda till ”fler valmöjligheter och bättre återbetalningar för konsumenterna”. – På…

Läs mer...

Spelmissbruk likställs med annat missbruk – kommunerna får utvidgat ansvar

Från och med årsskiftet kommer ansvaret för spelmissbruk att läggas in i socialtjänstlagen. Innebörden av beslutet är att kommuner liksom landsting blir skyldiga att erbjuda stöd och vård till personer som har problem med spel om pengar. I veckan fattade riksdagen beslut om att från och med årsskiftet införa ändringar i socialtjänstlagen och hälso- och…

Läs mer...

Gå till Start