Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Tag archive

Regeringen

Regeringen tillsätter utredning kopplat till den nya spellagstiftningen

Regeringen har beslutat att tillsätta en utredning som ska analysera hästnäringens och idrottens förutsättningar efter omregleringen av spelmarknaden.

Läs mer...

Så ser Svenska Spels nya speltillstånd ut

Lotteriinspektionen låter meddela att regeringen har förnyat Svenska Spels tillstånd, så kallade koncessionsansökningar, för lotterier, vadhållning, kasinospel, nätpoker samt värdeautomater. Tillstånd på ett år extra De nya tillstånden börjar gälla 1 januari 2016 och 3 år framåt, jämfört med tidigare 2 år i taget. – Mot bakgrund av att regeringen beslutat att tillsätta en utredning som ska lämna…

Läs mer...

Regeringen: Utredare får i uppdrag att ta fram ny spelreglering

En särskild utredare får i uppdrag att lämna förslag till en ny spelreglering, som bygger på ett licenssystem. Syftet med utredningen är att utarbeta förslag till en reglering som präglas av ett högt konsumentskydd, hög säkerhet i spelen och tydliga förutsättningar för att få verka på marknaden. Alla som agerar på den svenska spelmarknaden ska göra…

Läs mer...

Utredning ska se över Lotterilagen

Regeringen har beslutat om direktiv till en särskild utredare som bl.a. ska lämna förslag på hur sanktionerna för det s.k. främjandeförbudet i lotterilagen kan bli effektivare. Främjandeförbudet syftar bl.a. till att förhindra att spelanordnare utan svenskt tillstånd marknadsför sig i Sverige. Trots bestämmelsen förekommer en omfattande annonsering för anordnare utan svenska tillstånd i tv, dagspress,…

Läs mer...

Gå till Start