Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Tag archive

Omsorgsplikt

Lotteriinspektionen lanserar Spelpaus – nationellt avstängningssystem

Den 1 januari lanserar Lotteriinspektionen det nationella avstängningssystemet Spelpaus. Införandet av systemet är nära kopplat till det som i spellagen kallas omsorgsplikt.

Läs mer...

Förslag på licensvillkor publicerade och ute på remiss

Lotteriinspektionen har publicerat förslag på föreskrifter baserade på den spelutredningen som tidigare presenterats. Myndigheten har även delgivit sin konsekvensutredning som tar upp en rad olika aktörer och scenarion.  I föreskrifterna beskrivs bland annat vilka handlingar som den som ansöker om licens ska lämna in till den framtida Spelmyndigheten. Omnämnt finns även information som spelföretagen ska…

Läs mer...

Datainspektionen avstyrker förslag i spelutredningen

Remissrundan efter spelutredningen pågår och Datainspektionen har hittat frågetecken i utredningens förslag. Orsaken till myndighetens skepsis är att “förslaget saknar närmare utredning och analys av förslagets inverkan på enskildas personliga integritet”, menar myndigheten. Datainspektionen har granskat utredningens förslag och är kritisk. – Utredningens förslag innehåller inte någon egentlig utredning och analys av förslagens inverkan på…

Läs mer...

Gå till Start