Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Tag archive

Nyheter24

Förvaltningsrätten: Nyheter24 ska betala vite på 100 000 kr

Förvaltningsrätten har godkänt Lotteriinspektionens ansökan om utdömande av vite och ålagt Nyheter24 att betala vite på 100 000 kronor. 

Läs mer...

Lotteriinspektionen får stöd av Högsta förvaltningsdomstolen: “Marknadsföring av utländska spelsajter är förbjudet”

Högsta förvaltningsdomstolen har beslutat att inte meddela prövningstillstånd rörande de vitesförelägganden som Nyheter 24 och Clear Channel fått av Lotteriinspektionen. Besluten kommer enligt myndigheten vara vägledande i pågående mål. Enligt 38 § lotterilagen är det förbjudet att i yrkesmässig verksamhet främja deltagande i ett lotteri som inte har tillstånd i Sverige (oavsett om lotteriet är…

Läs mer...

Främjandeförbudet prövat i domstol

Den 1 april i år beslutade Lotteriinspektionen att förelägga Nyheter 24 AB (Nyheter 24) vid vite att på webbplatsen nyheter24.se med underdomäner upphöra med marknadsföring som länkar till utom landet anordnade lotterier. Vitet ska utgå med 100 000 kronor om ovan beskrivna verksamhet påträffas på webbsidan efter det datum beslutet vunnit laga kraft. Som skäl for…

Läs mer...

Gå till Start