Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Tag archive

Henrik Jordahl

Rapport lyfter näringsperspektivet inför licensmarknaden

Henrik Jordahl, docent i nationalekonomi och programchef vid IFN, och David Sundén, ekon. dr, har på uppdrag av Branschföreningen för Onlinespel undersökt den svenska onlinespelbranschens förutsättningar att verka inom landet. De kommer bland annat fram till att en framtida omreglering av spelmarknaden bör beakta näringsperspektivet och spelföretagens beröringspunkter med andra svenska tech- och internetföretag. – Det…

Läs mer...

Gå till Start