Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Tag archive

Gabriel Wikström

Ändringar i socialtjänstlagen ska underlätta arbetet mot spelmissbruk

I en lagrådsremiss föreslås ändringar i socialtjänstlagen (2001:453) och den nya hälso- och sjukvårdslagen avseende spelmissbruk. Syftet är att kommunernas socialnämnder ska arbeta med spelmissbruk på samma sätt som med annat missbruk. De föreslagna ändringarna innebär att socialnämndens ansvar för att förebygga och motverka missbruk av alkohol och andra substanser utvidgas till att även omfatta spel…

Läs mer...

Spelproblem allt mer utbrett hos tonåringar

Att omkring två procent av den vuxna befolkningen har spelproblem är vi “vana” vid att läsa i diverse rapporter och debattartiklar. Men att siffran för ungdomar mellan 16-17 år är dubbelt så hög talas det sällan om. Nu riktar regeringen 13,7 miljoner till det förebyggande arbetet frågan.

Läs mer...

Gå till Start