Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Tag archive

Främjandeförbudet

Kammarrätten avslår överklagan i tre domar

Lotteriinspektionen har under året meddelat vitesföreläggande angående länkning till utländska spelsajter. Nu har Kammarrätten gett besked i tre domar.

Läs mer...

Förvaltningsrätten: Nyheter24 ska betala vite på 100 000 kr

Förvaltningsrätten har godkänt Lotteriinspektionens ansökan om utdömande av vite och ålagt Nyheter24 att betala vite på 100 000 kronor. 

Läs mer...

Flera vitesförelägganden avseende främjandeförbudet: ”Vårt mål är att man följer lagen”

Lotteriinspektionen har förelagt 39 stycken internetdomäninnehavare vid vite att upphöra med att främja deltagande i utom landet anordnat lotteri.

Läs mer...

Främjandeförbudet prövat i domstol

Den 1 april i år beslutade Lotteriinspektionen att förelägga Nyheter 24 AB (Nyheter 24) vid vite att på webbplatsen nyheter24.se med underdomäner upphöra med marknadsföring som länkar till utom landet anordnade lotterier. Vitet ska utgå med 100 000 kronor om ovan beskrivna verksamhet påträffas på webbsidan efter det datum beslutet vunnit laga kraft. Som skäl for…

Läs mer...

Utredning ska se över Lotterilagen

Regeringen har beslutat om direktiv till en särskild utredare som bl.a. ska lämna förslag på hur sanktionerna för det s.k. främjandeförbudet i lotterilagen kan bli effektivare. Främjandeförbudet syftar bl.a. till att förhindra att spelanordnare utan svenskt tillstånd marknadsför sig i Sverige. Trots bestämmelsen förekommer en omfattande annonsering för anordnare utan svenska tillstånd i tv, dagspress,…

Läs mer...

Gå till Start