Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Tag archive

Främjandeförbud

Queen Mary University of London får uppdraget att analysera hur oreglerat spel kan begränsas

Queen Mary University of London får uppdraget att analysera hur EU och dess medlemsländer på bästa sätt kan begränsa oreglerat spel, meddelar EU-kommissionen. Uppdraget beskrivs enligt följande: – Undersökningen ska göra det möjligt för GD GROW att spela sin roll i att hitta genomförbara lösningar på problemet med spridningen av spelwebbplatser som är åtkomliga för…

Läs mer...

Bahnhof: ”Att strypa internet och den fria kommunikationen är naturligtvis fel väg att gå”

Spelutredaren har enligt internetleverantören Bahnhof tagit kontakt för att diskutera frågor kopplade till olika möjligheter att upprätta ett fungerande främjandeförbud, bland annat nämns IP-blockering. Spelutredare Håkan Hallstedt vill diskutera sätt som potentiellt sett kan bli delar ett framtida främjandeförbud.

Läs mer...

Gå till Start