Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Tag archive

Förvaltningsrätten

Förvaltningsrätten: Nyheter24 ska betala vite på 100 000 kr

Förvaltningsrätten har godkänt Lotteriinspektionens ansökan om utdömande av vite och ålagt Nyheter24 att betala vite på 100 000 kronor. 

Läs mer...

Främjandeförbudet prövat i domstol

Den 1 april i år beslutade Lotteriinspektionen att förelägga Nyheter 24 AB (Nyheter 24) vid vite att på webbplatsen nyheter24.se med underdomäner upphöra med marknadsföring som länkar till utom landet anordnade lotterier. Vitet ska utgå med 100 000 kronor om ovan beskrivna verksamhet påträffas på webbsidan efter det datum beslutet vunnit laga kraft. Som skäl for…

Läs mer...

Gå till Start