Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Tag archive

Folkhäslomyndigheten

Oklart vilka spelansvarsinsatser som ger bäst effekt

Folkhälsomyndigheten har kartlagt effekten på spelande och spelproblem utifrån 38 studier inom flertalet områden. Resultatet visar att det finns ett visst vetenskapligt stöd för att skolinterventioner kan minska spelande hos unga, men man fann ingen effekt för minskning av spelproblem.

Läs mer...

Gå till Start