Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Tag archive

Anders Håkansson

Ny forskningsstudie: Personliga samtal kan motverka spelproblem

Ny forskning från Lunds universitet visar att omsorgssamtal – det vill säga personliga samtal via telefon – ökar chansen att människor i riskzonen väljer att begränsa sitt spelande. Omsorgssamtalen påverkar även genom att fler minskar sitt spelande eller håller sig helt spelfria veckorna därefter. Särskilt tydlig är effekten hos de som spelar nätcasino, enligt en…

Läs mer...

Widinghoff och Håkansson: ”KBT kan minska spelbe­roendets svårighetsgrad”

Läkartidningen publicerar i sitt senaste nummer en artikel där Carolina Widinghoff och Anders Håkansson ger en översikt av innebörden av diagnosen hasardspelsyndrom (även kallat spelberoende).

Läs mer...

Drygt 30 miljoner kronor öronmärks för spelforskning

Med tre månader kvar till att en ny spelreglering är på plats i Sverige väljer Svenska Spel att utöka satsningen på spelansvar och spelforskning. Över 30 miljoner kronor öronmärks för att öka kunskapen och insikten om spelproblem och hur man bäst förebygger problemen.

Läs mer...

Kronofogden initierar forskningsstudie om nätspelande

Kronofogden satsar knappt 650 000 kronor på forskning om högriskspel på nätet och skuldsättning. Satsningen är ett led i myndighetens arbete med att motverka överskuldsättning och ekonomiskt utanförskap. Studien ska kartlägga spel på nätkasino och andra nätbaserade högriskspel i relation till spelattityder och psykisk ohälsa. Även attityder till spelreklam samt låne- och skuldsättningsbeteende ska belysas.…

Läs mer...

Svenska Spels Forskningsråd arrangerar dag för spelberoendeforskning

2010 startade Svenska Spels Forskningsråd, som samlar flera av Sveriges aktörer inom spelberoende och spelforskning. Idag, 9 oktober arrangerar rådet Forskningsdagen. Svenska Spels forskningsråd bereder och beslutar om spelbolagets bidrag till forskning om spelberoende och förebyggande arbete mot spelproblem. – Forskningsrådet arbetar långsiktigt med att stödja unga forskare från olika universitet och högskolor, berättar Sara Lindholm,…

Läs mer...

Gå till Start