Folkspel Ideell Förening får varning och sanktionsavgift för bristande ålderskontroll

Spelinspektionen har granskat hur Folkspel Ideell Förening efterlever kraven på spelansvar avseende åldersgräns.

”Spelinspektionen anser att Folkspel inte har tillräckliga rutiner och förfaranden för att säkerställa att underåriga inte kan spela (se prop. 2017/18:220 s 323)”, skriver Spelinspektionen i ett uttalande.

Myndigheten fortsätter:

”Folkspel har därför brutit mot 14 kap. 3 § spellagen meddelas en varning och sanktionsavgift på 500 000 kr.”

Hela beslutet finns att läsa här:

Folkspel Ideell Förening har licens att tillhandahålla spel för allmännyttiga ändamål i form av lotteri.

Rulla till toppen