Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Category archive

Svenska spelmarknaden - page 3

Lotteriinspektionen ökade tillsynen under 2016

Lotteriinspektionen årsredovisar och berättar om hur verksamheten fortlöpt under 2016 samt delger läget på spelmarknaden utifrån sitt perspektiv. Myndigheten skriver bland annat att tillsynen ökade med drygt 1200 timmar gentemot föregående år.  En stor del av myndighetens uppgift är att kontrollera den svenska spelmarknaden och dess aktörer. Under året genomförde Lotteriinspektionen 5 119 kontroller och… Läs mer...

2016 års siffror – spelmarknaden fortsätter växa

Under 2016 har den totala omsättningen på svensk spelmarknad ökat med 5 procent jämfört med året innan, meddelar Sveriges spelmyndighet, Lotteriinspektionen. Varje kvartal sammanställer Lotteriinspektionen statistik över hur spelmarknaden utvecklas. För de reglerade aktörerna baseras omsättningssiffrorna på uppgifter från respektive aktör och för aktörer utan tillstånd i Sverige, till exempel spelbolag med säte på England, Malta… Läs mer...

Förändringar i lotterilagen från och med 1 januari

Från och med 1 januari förtydligas lotterilagen. Syftet är bland annat att göra handläggningen av ärenden mer transparent. Ett generellt krav införs om att den som anordnar lotteri ska säkerställa att sociala och hälsomässiga skyddshänsyn tas. Flera tydliggöranden Det införs även en generell åldersgräns på 18 år för att delta i ett tillståndspliktigt lotteri. – Ett… Läs mer...

Spelreklamen viktig för redaktionerna – motsvarar presstödet flera gånger om

Presstödet uppgår årligen till ungefär en halv miljard kronor, och samtidigt får redaktionerna in dubbelt så mycket pengar från spelbolagens annonser – en intäktskälla som staten försöker strypa, menar Per Hultengård, vd för Tidningsutgivarna, och Gustaf Hoffstedt, generalsekreterare i Branschföreningen för Onlinespel. – Det kan vara på sin plats att sätta in presstödets storlek i ett bredare… Läs mer...

Gå till Start