Norges spelmyndighet backar DNS-blockeringsförslag

I september gick Norges regering ut med ett nytt lagförslag om DNS-blockering av utländska casinon.

Den 4 november svarade den norska spelmyndigheten, Lotteri- og stiftelsestilsynet, att de står bakom regeringens förslag att blockera dessa sajter.

Tuffare spellagar ska skydda spelare

Till skillnad från Sverige som slopade spelmonopolet til förmån för ett licenssystem ser den norska regeringen ut att ha som mål att bevara ”duopolet” för de två statsägda spelbolagen Norsk Tipping och Rikstoto. Den föreslagna DNS-blockeringen här under hösten är det senaste steget i landets arbete mot olicensierade operatörer.

Henrik Nordal, avdelningsdirektör för penningspel på Lotteri- og stiftelsestilsynet, skriver i sitt svar om lagförslaget, att DNS-blockeringen, i kombination med bland annat de redan existerande förbuden mot marknadsföring och betalningsförmedling, kommer att bidra till en mer effektiv tillsyn. 

Huvudmålet med DNS-blockeringen av de utländska spelsajterna är att skydda sårbara spelare, men Henrik Nordal säger att blockeringen också kommer att fungera som en effektiv kommunikationsåtgärd. Han menar att i dagsläget är över 60% av de norrmän som spelar på utländska casinon omedvetna eller osäkra på vem som har lov att erbjuda pengaspel.

Henrik Nordal beskriver vidare att DNS-blockeringen också kommer att bidra till att reducera den sociala acceptansen i samhället för att spela på olovliga casinosajter, när fler personer blir medvetna om att detta är olovligt.

DNS-blockering kräver resurser

Lagförslaget innebär att Lotteri- og stiftelsestilsynet ska ha befogenhet att beordra internetleverantörer att hindra människor från att få tillgång till utländska spelsajter, som inte har norsk spellicens, med hjälp av så kallad DNS-blockering.

Åtgärden är dock menat som en sista utväg och spelmyndigheten ska först kontakta företaget bakom sajten och försöka komma på en annan lösning. Först senare slår man på blockeringen, om man inte når framgång med operatören.

Lotteri- og stiftelsestilsynet håller med regeringen om att en DNS-blockering är bättre än en ”DNS-varning”, eftersom det både kostar mindre och är mindre komplicerat. Henrik Nordal skriver i sitt svar att spelmyndigheten ändå kommer att behöva både ökade resurser och ny kompetens för att kunna klara detta nya tillsynsarbete.

Vad betyder det för spelmarknaden i Norge?

DNS-blockering ligger ännu bara som förslag, men även om lagen går igenom finns det vissa begränsningar i hur stor räckvidd som lagen skulle nå ut.

I förslaget framgår det bland annat att även om en spelsajt utan licens har riktat sig mot den norska marknaden behöver spelmyndigheten ändå se på andra faktorer såsom huruvida en blockering skulle strida mot informations- och yttrandefriheten, samt vilka negativa konsekvenser blockeringen skulle medföra internetleverantören och spelsajtägaren.

Vi har nog med andra ord inte läst sista ordet vad gäller DNS-blockeringens vara eller inte vara i vårt västra grannland.

Källor: