Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Så mycket omsatte spelbolag med svensk licens under 2020

Spelbolag med svensk licens omsatte 24,7 miljarder kronor (spelarnas insatser minus utbetalda vinster) på den svenska spelmarknaden under 2020. Det är en minskning med 0,4 procent jämfört med 2019, enligt Spelinspektionens senaste siffror.

Under det sista kvartalet 2020 omsattes 6,8 miljarder kronor på den svenska spelmarknaden. Siffrorna är preliminära och bygger till stor del på uppgifter från Skatteverket om beslutad spelskatt.

Så sammanställer Spelinspektionen siffrorna

Uppgifter om omsättning för spel för allmännyttiga ändamål samlas in av Spelinspektionen.

För aktörer som är skattepliktiga baseras omsättningssiffrorna på uppgifter om beslutad skatt från Skatteverket.

Uppgifterna om spel hos aktörer utan svensk licens hämtar Spelinspektionen från H2 Gambling Capital, en av de ledande leverantörerna av global spelmarknadsdata.

Bild/tabell: Spelinspektionen

Ytterligare kvartalsdata om den svenska spelmarknaden finns här hos Spelinspektionen.

Spelbolag utan svensk licens

Spelinspektionen meddelar att det saknas faktiska uppgifter om hur mycket det spelas hos spelbolag utan svensk licens.

Det brittiska analysföretaget H2 Gambling Capital uppskattar att det under kvartal 4 år 2020 spelades för mellan 613-724 miljoner kronor (efter utbetalda vinster) hos bolag utanför det svenska licenssystemet.

Den uppskattade siffran för helåret 2020 är enligt H2 Gambling Capital 2,4-2,8 miljarder kronor.

– H2 Gambling Capitals uppskattning avser allt spelande utanför det svenska licenssystemet, alltså även spel hos bolag som inte riktar sig mot Sverige och därmed inte behöver ha en svensk licens, beskriver Spelinspektionen i sin pressinformation.

Så många har stängt av sig i Spelpaus

I slutet av kvartal 4 2020 var drygt 59 000 personer avstängda för spel via Spelpaus.se. Det är en ökning med 6 procent jämfört med föregående kvartal.

I början av mars 2021 hade antalet ökat till nästan 61 000 personer.

Antal spelbolag i Sverige

Spelinspektionen informerar om att 100 bolag hade aktiva licenser på den svenska marknaden i mars 2021. I siffran är inte spellicenser för allmännyttiga ändamål inräknade.

70 av de 100 bolagen hade licens för vadhållning och/eller kommersiellt spel online.

Gå till Start