Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Paf sänker förlustgränsen ytterligare – till 200 000 kr/år

Det åländska spelbolaget Paf sänker den årliga förlustgränsen med 50 000 kronor ytterligare. Sänkningen av förlustgränsen stärker Pafs spelansvar och Pafs position bland de mest ansvarsfulla spelbolagen.

Spelbolaget meddelar i ett pressmeddelande att Röda Korset stöder Pafs beslut att sänka förlustgränsen.

När Paf införde förlustgränsen år 2018 var den 300 000 kronor per år, en maxgräns som förra året sänktes till 250 000 kronor och nu i år sänks den ytterligare till 200 000 kronor.

– Vi är stolta över att på bara två år kunnat sänka vår förlustgräns med så mycket som en tredjedel. Vi ser att vår maxgräns effektivt stoppar storspelare och förhindrar de personliga tragedier som kan uppstå när enorma belopp spelas bort, säger Pafs vd Christer Fahlstedt.

– Nu sänker vi förlustgränsen ytterligare för att visa att det går bra att överleva som spelbolag utan inkomster från de största storspelarna. Vi ska vara ett spelbolag som säljer ett spännande nöje för vuxna utan att försöka krama den sista pengen ur dem, säger Christer Fahlstedt.

Paf blev för två år sedan det första internationella spelbolaget i världen som infört en maxgräns för vad kunderna kan förlora under ett år. Införandet av förlustgränsen är en åtgärd som uppmärksammats och prisats ett flertal gånger i spelbranschen. Paf utsågs bland annat till det mest hållbara spelföretaget på den svenska marknaden tidigare i år.

20-30 miljoner kronor i minskade intäkter

Den nya sänkningen av förlustgränsen till 200 000 kronor per år innebär även minskade intäkter.

– Pafs inkomster kommer att minska med ungefär 20-30 miljoner kronor. Det är en stor summa pengar för Pafs del, men det är framförallt bra för våra kunder att vi tackar nej till den, säger Christer Fahlstedt.
Pafs målsättning är att vara en ledande bolag gällande spelansvar.

– Vi arbetar i en bransch som har oerhört stora utmaningar. Paf har länge varit en föregångare när det gäller spelansvar och det är en del av vårt uppdrag att visa vägen och vara en positiv utmanare. Sänkningen av förlustgränsen stärker vår position tillsammans med de fåtal andra bolag som vågat sig på att anamma en förlustgräns, säger Christer Fahlstedt.

Röda Korset stöder Pafs beslut

Röda Korset som var med och grundade Paf år 1966, får årligen ta emot Paf-medel via landskapets fördelningsråd. De ställer sig positiva till nyheten om den sänkta förlustgränsen.

– Det är bra att Paf håller spelansvaret högt och att Paf genererar pengar på ett allt ansvarsfullare sätt. I vårt arbete ser jag varje dag allt det goda som Paf-medlen möjliggör, säger Röda Korsets verksamhetsledare Tomas Urvas.

– Även om vi verkar i helt skilda världar, så är vår koppling till mottagarna av Paf-medel förstås oerhört viktig och därför är det bra att vi har en samsyn när det kommer till hur Paf genererar pengar, säger Christer Fahlstedt.

Den nya lägre förlustgränsen på 200 000 kronor träder i kraft den 1 januari 2021 och gäller alla Pafs online kunder.

Red Cross manager Tomas Urvas & Paf CEO Christer Fahlstedt. Pressfoto: Paf
Gå till Start