Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Svenska Bingointressenter AB tar över bingohallar från Idrottens Spel

Styrelsen för Idrottens Spel, ägt av RF/SISU Västra Götaland, beslutade under hösten 2019 att avyttra Idrottens Bingo med tillhörande IT- och Café & Restaurangverksamhet. Idag den 1 september tog den nya ägaren över.

Idrottens Bingo har ägts av idrottsrörelsen i över 40 år. Ägaren känner att det nu är rätt tid att avyttra verksamheten och under vintern/våren har processen att hitta rätt köpare genomförts.

I ett pressmeddelande menar man att det för styrelsen varit varit viktigt att en tilltänkt köpare förstår vikten av de ekonomiska medel som bingoverksamheten tillför svensk idrott.

– Därutöver har branscherfarenhet, stabil ekonomi och finansiering samt acceptans från föreningslivet varit viktiga kriterier i sökandet efter rätt köpare, beskriver Idrottens Spel.

En köpare har framkommit som uppfyller kriterierna, nämligen Svenska Bingointressenter AB.

Johan Rannström och Branimir Cupic blir nya huvudägare

Svenska Bingointressenter AB ägs av 16 anställda i Idrottens Bingo, med Johan Rannström och Branimir Cupic som huvudägare. Den samlade erfarenheten av bingoverksamhet i ägarkretsen är över 300 år.

– Styrelsen bedömer att personalens köp är en garant för att verksamheten drivs vidare på ett sätt som gynnar svensk idrott långsiktigt, meddelar Idrottens Spel.

Totalt drivs verksamheten i 24 bingohallar under varumärket Idrottens Bingo. Huvuddelen av hallarna finns i Västra Götaland med Grand på Kungsgatan i Göteborg som flaggskeppet.

Under 2019 omsatte hallarna ca 360 Mkr avseende bingo och ca 130 Mkr avseende Vegasmaskiner. Till svensk idrott utbetalades under året ca 17 Mkr.

ID Play ingår i bolaget

IT-verksamheten utvecklar programvaror för spelbranschen med fokus på bingo.

Bingosystemet ID Play har utvecklats av bolaget och är marknadsledande i Sverige med en marknadsandel på cirka 60% av den svenska marknaden.

IDP IT har också utvecklat bingoterminalen Quick som introducerades i svenska bingohallar 2020.

Svenska Bingointressenter tar över verksamheten idag den 1 september 2020.

Gå till Start