Spelinspektionen med ny vägledning för att öka spelbolagens kunskap om penningtvätt

I början av juli presenterade Spelinspektionen tillsammans med Finanspolisen och Samordningsfunktionen mot penningtvätt en vägledning med fokus på penningtvätt och finansiering av terrorism.

Vägledningens syfte är att undervisa spelbolagen på den svenska marknaden om hur spelsajter kan utnyttjas av kriminella verksamheter.

Bland informationen finns exempel på penningtvätt sker, vad spelbolagen har för ansvar, samt förslag på metoder för att motverka den kriminella aktiviteten.

Detta innehåller vägledningen

Majoriteten av spelare där ute skaffar sig ett spelkonto med förhoppningar om klirr i kassan eller i rent underhållningssyfte, men för kriminella verksamheter kan det bland annat användas för att dölja var illegalt införskaffade pengar kommer ifrån.

Med det i åtanke har Spelinspektionen, Finanspolisen och Samordningsfunktionen mot penningtvätt tagit fram en vägledningen som är till för att öka spelsidornas (du kan hitta en lista över svenska casinon här) kunskap om penningtvätt och finansiering av terrorism.

Den 16 sidor långa vägledningen riktar sig till svenska spelbolag med licens. Efter grundläggande information om risker vid onlinespel för spelsidorna och penningtvättslagen så beskrivs inledningsvis spelbolagens skyldigheter i frågan. Detta inkluderar bland annat ämnen som riskbedömning, rutiner som förväntas följas, kundkännedom, riskklassificering av spelare, övervakning och rapportering.

Därefter presenteras tillvägagångssätt tillsammans med hypotetiska scenarier på hur kriminella kan gå tillväga för att utnyttja spelsidorna i finansieringssyfte och vid penningtvätt. Slutligen lyfts spelbolagens skyldighet i att rapportera misstänkt aktivitet.

Som kompletterande material har Spelinspektionen även inkluderat en introduktion till vägledningen som innehåller iakttagelser utifrån Spelinspektionens egna erfarenheter.

Ansvaret som ligger på spelbolagen

Spelbolagen har flertalet förpliktelser enligt penningtvättslagen när det kommer till hur de arbetar för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Till att börja med förväntas de genomföra en riskbedömning av den egna verksamheten som sedermera kan ligga som grund för de interna rutiner som inrättas.

En stor vikt läggs vid att varje spelbolag ska riskklassificera den enskilda kunden, både vid registrering och allt eftersom kundens spelbeteende ändras, samt kontrollera enstaka transaktioner för att upptäcka avvikande beteende.

Kundkännedom från spelbolagens sida är en viktig aspekt i arbetet för att kunna applicera en risknivå på konsumenten. Kännedomen skaffas delvis genom att verifiera spelaren i samband med registrering och genom att ta reda på spelarens syfte med sin registrering. Lyckas inte spelbolaget skaffa tillräcklig information om spelaren så ska hen inte få slutföra sin kontoregistrering. 

Så utnyttjas spelsidorna

Registrerade spelares konton kan användas med syfte att försvåra spårning av illegalt införskaffade pengar, det vill säga så kallad penningtvätt. Detta kan ske på flera olika sätt, exempelvis genom att sätta in pengar på ett konto från flertalet olika källor för att sedan flytta dessa pengar till ett annat konto. Med tanke på det stora summor pengar som omsätts på spelsidorna varje dag, så kan det vara svårt att upptäcka transaktioner som utförs med kriminell finansiering eller penningtvätt som ändamål.

Spelfusk i samband med pokerspelande online lyfts i vägledningen fram som ett högriskområde. Ofta flyttas pengar mellan konton via riggade pokermatcher där flertalet spelare samarbetar för att en specifik spelare ska vinna pengar från de övriga spelarna. Detta sker på så sätt att spelarna förlorar med flit så att pengarna på deras konto kommer i en utvald spelares ägo.

Spelbranschen är betydligt mer utsatt när det kommer till penningtvätt och finansiering av illegala verksamheter än många andra branscher, men med den lanserade vägledningen kan den kriminella aktiviteten på spelsidorna förhoppningsvis minska.