Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Alecta tar ställning mot investeringar spelbolag: “Kostsamma förluster”

Alecta, som är en av Sveriges största investerare med ett förvaltat kapital på cirka 900 miljarder kronor, meddelar att de nu tar ställning mot investeringar i tobak och kommersiella spelbolag.

Under juni månad publicerar Alecta ett antal ställningstaganden som förklarar deras investeringsbeslut inom olika områden, där ett av dem är vad pensionsjätten benämner som kommersiell spelverksamhet.

Nyheten publiceras av bolaget med rubriken: Alecta tydliggör sin syn på kontroversiella investeringar

Tidigare har bolaget redovisat sin syn på bland annat tobak, kol och vapen.

– Ställningstagandena ska ses som en kompass över hur vi ser på ansvarsfulla investeringar, och visar tydligt vad vi inte vill investera i, säger Peter Lööw, chef för ansvarsfulla investeringar på Alectas kapitalförvaltning.

Han fortsätter:

– Vi tar nu ställning mot att investera i spel eller tobak, något som vi inte investerat i på många år, och som vi tydligt vill befästa att vi inte heller kommer göra framöver.

Alecta: “Kostsamma förluster för både individer och samhälle”

Eftersom Alectas investeringar måste vara långsiktiga behöver investeringarna fokuseras i bolag som är välskötta och har en affärsmodell med långt hållbarhetsdatum, beskriver Alecta.

Alecta menar dock att det även finns en moralisk dimension i deras ställningstaganden.

– Vi ser inte att exempelvis kol är en hållbar investering. Kol som energikälla har passerat bästföre-datumet på grund av sitt stora klimatavtryck och de stora utsläppen av koldioxid.

– Kommersiella spel är något vi väljer att inte investera i av andra anledningar. Vi har gjort avvägningen att affärsmodeller som innebär höjd risk för spelmissbruk inte är förenliga med en bredare syn på långsiktigt värdeskapande på grund av stora risker för kostsamma förluster för både individer och samhället.

– Det finns även regulatoriska risker i själva affärsmodellen, avslutar Peter Lööw.

Alecta förvaltar pensionskapital

Den aktieportfölj som Alecta förvaltar omfattar drygt 100 noterade aktieinnehav.

– Det förvaltade kapitalet investeras utifrån uppdraget att skapa största möjliga värde för den kollektivavtalade tjänstepensionen, det är också med den utgångspunkten vi beaktar hållbarhet i investeringar, beskriver Alexta.

Inför varje investering gör förvaltarna en analys som omfattar bland annat hur bolag arbetar med mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och antikorruption.

Alecta är medlem i Global Compact och har undertecknat Principles for Responsible Investments (PRI).

Gå till Start