Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

ATG:s styrelse har fått två nya ledamöter

Vid fredagens årsstämma i AB Trav och Galopp valdes två nya ledamöter in i ATG:s styrelse. Det meddelar spelföretaget i ett pressmeddelande.

Trav- och galoppsporten är som bekant ATG:s ägare, och i styrelsen finns även representanter för svenska staten.

Marcus Persson blir ny representant för Svensk Travsport och Anders Lilius representerar Svensk Galopp.

Till styrelsen utsågs av regeringen ordföranden Bo Netz, samt ledamöterna Petra Forsström, Susanna Rystedt, Urban Karlström, Agneta Gille och Birgitta Losman. Samtliga omvaldes.

Svensk Travsport har omvalt Marjaana Alaviuhkola, tillika vice ordförande, Mats Norberg och Anders Källström samt nyvalt Marcus Persson som ersätter Lina Bertilsson.

Svensk Galopp har utsett Anders Lilius till sin ledamot i styrelsen. Svensk Galopps styrelseplats har varit vakant sedan deras tidigare ordförande Per Larsson avgick under hösten 2019.

De fackliga organisationerna representeras i ATG:s styrelse av Marianne Martinsson, ledamot, Christer Utterberg, suppleant och Fabian Riviere, suppleant.

ATG:s styrelse och vd beviljades ansvarsfrihet

Vid årsstämman beslutades om bolagets resultatdisposition. Till stämmans förfogande fanns fritt eget kapital om 104 308 172 kronor. Stämman beslutade att genomföra en riktad utdelning till Svensk Galopp om 103 749 100 kronor och att kvarvarande medel, 559 072 kronor balanseras i ny räkning.

Årsstämman beslutade att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under det gångna året.

Årsstämman beslutade välja Ernst & Young som revisionsbyrå med Åsa Lundvall som huvudansvarig revisor för tiden till och med ordinarie bolagsstämma 2021.

Mer läsning: ATG utvecklar arbetet mot matchfixning – ansluter till International Betting Integrity Association

Gå till Start