Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Svenska Spel kommenterar förslaget på föreskrifter mot matchfixning: ”Saknar insatsbegränsningar för alla kunder”

Spelinspektionens reviderade förslag till föreskrifter mot matchfixning innehåller flera positiva nyheter, men är långt ifrån fulländat, anser Svenska Spel.

– Det är ett steg i rätt riktning, men det är fortfarande en lång väg att gå innan vi har alla de verktyg som behövs för att få stopp på matchfixning, säger Dan Korhonen, chef och produktansvarig sportbetting och spelsäkerhet på Svenska Spel.

I januari presenterade Spelinspektionen förslag till nya föreskrifter mot matchfixning. Efter en remissrunda kom i förra veckan ett reviderat förslag där myndigheten bland annat hade hörsammat ett av Svenska Fotbollförbundets – och Svenska Spels – tydligaste krav, att begränsa spelutbudet till att bara gälla matcher i fotbollens fyra högsta divisioner.

Tilläggas bör, menar Dan Korhonen, att ”internationella matcher på klubbnivå där lagen ingår i någon av de fyra högsta serienivåerna i respektive land” inte är en gränsdragning som är applicerbar för samtliga länder.

– För Sverige är det en korrekt gränsdragning i enlighet med det nationella idrottsförbundets rekommendationer, medan det i till exempel Estland skulle innebära spel på extremt låga divisioner.

Utöver Fotbollförbundets rekommendationer, som Svenska Spel sedan länge följer, vill Spelinspektionen även förbjuda all vadhållning på tränings- och vänskapsmatcher, oavsett nivå. Svenska Spel ställer sig kritiskt till förslaget.

– Det skulle innebära att man inom den svenska licensmarknaden till exempel bara får erbjuda spel på tävlingsmatcher som våra svenska senior- och U21-landslag spelar. Landslagen spelar många vänskapslandskamper varje år och att inte låta licensierade spelbolag erbjuda spel på dessa vore mycket olyckligt, säger Dan Korhonen.

Föreslår att tillåta spel på hörnor

Vidare har Spelinspektionen valt att inte hörsamma fotbollens krav på att förbjuda vadhållning på inkast och hörnor. Dan Korhonen påpekar att just spel på den typen av händelser har förekommit i utredningar om misstänkt matchfixning det senaste året.

– Det är därför mycket märkligt att Spelinspektionen återigen väljer att bortse från att begränsa dessa objekt, konstaterar han.

Ett förslag som fanns med i den första versionen av föreskriftsförslaget, men som nu är borttaget, handlar om spel på förlust av delmoment i en match eller tävling. Att paragrafen nu är struken menar Dan Korhonen är positivt.

– Det riskerade att medföra stora begränsningar av befintligt spelutbud, utan att det på något sätt påverkar risken för manipulation. I all vadhållning finns det minst två utfall, och det betyder att det alltid går att ha spel på motsatsen till förlust av ett delmoment.

Saknar insatsbegränsningar för alla kunder i föreskrifter mot matchfixning

Svenska Spel menar att det fortfarande finns delar som saknas i föreskrifterna. Ett sådant exempel är insatsbegränsningar som gäller för samtliga kunder.

– Det bör vara en självklarhet. Lägre insatsgränser endast för vinnande spelare, vilket är vanligt på spelmarknaden i dag, är ett direkt hot mot kanaliseringen inom sportspel och lämnar öppet för spelbolag att erbjuda mindre seriösa spelobjekt utan risk, säger Dan Korhonen.

Svenska Spel efterfrågar också krav på spelbolagen att övervaka både spel och odds för att upptäcka avvikelser, och en skyldighet att rapportera eventuella iakttagelser för att öka upptäckten av matchfixning.

– Spelbranschen är direkt beroende av idrotten vilket verkligen tydliggjorts under de omständigheter som just nu råder i världen. Det borde vara självklart att spelbranschen därför ska ta ansvar för idrotten och skydda den från matchfixning i så stor utsträckning som möjligt. För att stärka branschens långsiktiga trovärdighet bör ansvar alltid gå före vinst, tydliggör Dan Korhonen.

Dan Korhonen: ”Dags att prioritera hela idrotten”

En övergripande princip är att idrotten ska vara delaktig vid bedömning av vad som är lämpliga spelobjekt, och nu har Spelinspektionen alltså till viss del lyssnat på fotbollen. Men det räcker inte menar Dan Korhonen.

– Det bör förtydligas att matchfixningsproblematiken omfattar samtliga idrotter och inte bara fotbollen. Att endast hörsamma ett idrottsförbund får därför anses vara ett steg i rätt riktning, men självklart krävs mycket mer för att stärka idrottens skydd och motverka matchfixning i stort.

– Då det råder stor oenighet i branschen om vilket ansvar varje bolag bör ta krävs lagstiftning eller föreskrifter för att uppnå effekt. Därför har förväntningarna varit stora på Spelinspektionen och myndighetens arbete med nya initiativ mot matchfixning. Dessvärre har våra förväntningar inte uppfyllts.

Från delar av spelbranschen framförs åsikter om att alltför stora begränsningar i spelutbudet påverkar den så kallade kanaliseringen, alltså hur stor del av det totala spelandet som sker inom det svenska licenssystemet. Dan Korhonen säger att kanaliseringsfrågan är högt prioriterad också av Svenska Spel, men att skyddet för idrotten och konsumenterna inte får bli lidande på grund av den.

– Det är viktigt att motverka illegala aktörer på spelmarknaden med alla tillgängliga medel. Men det bör hanteras som en separat process och inte blandas ihop med att stärka skyddet för både idrotten och konsumenterna.

Gå till Start