Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Spooniker Ltd får varning och sanktionsavgift för otillåtna bonuserbjudanden och lotterier

Spooniker Ltd får varning och sanktionsavgift för otillåtna bonuserbjudanden och lotterier. Det meddelar Spelinspektionen i ett pressmeddelande.

Spooniker Ltd har licens för kommersiellt onlinespel och vadhållning och tillhandhåller spel på webbplatserna unibet.se, mariacasino.se, storspelare.se, bingo.se och igame.se.

– I samband med en kontroll av Spooniker Ltd:s webbplatser i mars 2019 uppmärksammades att bolaget erbjöd flera olika otillåtna bonusar, beskriver Spelinspektionen.

– Vid nya kontroller i maj och juni 2019 uppmärksammades ytterligare bonuserbjudanden som var i strid med spellagen och att Spooniker Ltd även erbjöd spel som inte omfattas av bolagets licens.

Får varning och sanktionsavgift på 100 miljoner

Spelinspektionen anser att de överträdelser som Spooniker Ltd gjort sig skyldiga till är allvarliga.

– Då Spooniker Ltd vidtagit rättelse och att det antas att bolaget framöver inte kommer att bryta mot reglerna om bonuserbjudanden eller erbjuda spel som inte omfattas av licensen anser Spelinspektionen emellertid att en varning tillsammans med en sanktionsavgift är ett tillräckligt ingripande.

Spelinspektionen har beslutat att meddela Spooniker Ltd en varning och en sanktionsavgift på 100 miljoner kronor.

Enligt spellagen kan sanktionsavgiften uppgå till högst tio procent av licenshavarens omsättning.

– Med beaktande av antalet överträdelser och att de avser både bonuserbjudanden och otillåtna lotterier samt Spooniker Ltd:s höga omsättning leder detta till en hög sanktionsavgift, meddelar Spelinspektionen i sitt beslut.

Kindred har ändrat sin bonustolkning – kommer även att överklaga

Kindred meddelar i ett pressmeddelande att bolaget initialt gjorde en annan bedömning av vad som anses vara en bonus och det är dessa tolkningar som Spelinspektionen haft synpunkter på.

– I beslutet från Spelinspektionen framgår det att en del av Spoonikers erbjudanden, tävlingar och kampanjer är att anse som ekonomiska incitament och därmed som bonusar. Att erbjuda dessa var enligt Spelinspektionens mening oförenligt med den nya spellagstiftningen, berättar Kindred.

Under våren 2019 antog Kindred en mer restriktiv tolkning av lagen, uppger bolaget.

– Kindred kommer att överklaga Spelinspektionens beslut i syfte att få rättslig vägledning i hur lagstiftningen ska tolkas. Till dess att utdömda varningar och sanktionsavgifter prövats i domstol och vunnit laga kraft behåller Kindred sin restriktiva tolkning.

Kindred skriver vidare att man anser att den nya spellagstiftningen som antogs den 1 januari 2019 är otydlig inom områden relaterade till kommersiella aktiviteter och har därmed skapat onödig oklarhet.

– Kindred välkomnar ökad klarhet i dessa frågor och arbetar ständigt för att förbättra sin verksamhet för att säkerställa full regelefterlevnad.

 Beslutet från Spelinspektionen kan läsas här (pdf): 19Si868 Beslut Spooniker Ltd

Gå till Start