Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Penningtvätt: Spelinspektionen vill se högre sanktionsavgifter

Den maximala sanktionsavgift som Spelinspektionen kan besluta om när spelbolag bryter mot penningtvättslagen är för låg. Det anser myndigheten, som därför har skickat en begäran om lagändring till Finansdepartementet.

Spelsektorn kan vara attraktiv för att försöka tvätta pengar, bland annat genom tillgången till spelkonton och att stora summor pengar kan omsättas mycket snabbt.

Därför menar Spelinspektionen att det är viktigt att skapa goda incitament för spelbolagen att följa penningtvättslagen. Kännbara och avskräckande sanktionsavgifter för de bolag som inte följer reglerna är en viktig del, menar myndigheten.

Förslaget: ”Högst tio procent av licenshavarens omsättning”

Många av de spelbolag som har licens i Sverige omsätter stora belopp och har en stark finansiell ställning.

– De tio största bolagen med licens för kommersiellt onlinespel och vadhållning omsatte mellan 3,5 miljarder kronor och 173 miljoner kronor under de tre första kvartalen 2019, beskriver myndigheten.

– Enligt de regler som gäller idag kan Spelinspektionen besluta om en maximal sanktionsavgift på en miljon euro (vilket i dagsläget motsvarar drygt 10 miljoner kronor).

Enligt Spelinspektionen är en maximal sanktionsavgift på den nivån inte tillräckligt kännbar för dessa aktörer. Myndigheten anser att det är viktigt att sanktionsavgifterna är ”effektiva, proportionerliga och avskräckande” på det sätt som anges i penningtvättsdirektivet.

– Sanktionsavgiftens storlek vid spelbolags överträdelser av penningtvättslagen bör därför fastställas på samma sätt som vid överträdelser av spellagen, det vill säga högst tio procent av licenshavarens omsättning det närmast föregående räkenskapsåret, anser Spelinspektionen i en skrivelse.

Spelinspektionen: Begäran om lagändring (pdf)

Gå till Start