Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Spelinspektionen presenterar strategi för arbete mot olaglig spelverksamhet

I ett nytt strategidokument beskrivs hur Spelinspektionen arbetar mot olaglig spelverksamhet online.

Spelinspektionen kommer att prioritera åtgärder som bidrar till att spel sker hos dessa aktörer, meddelar myndigheten på sin hemsida under måndagen.

– För att vi ska nå framgång krävs samverkan med andra myndigheter, organisationer och inte minst med de aktörer som har svensk licens.

Spelinspektionen kommer att tydliggöra vilka som bedriver olaglig onlinespelverksamhet genom att publicera beslut på sin webbplats.

Samverkan är avgörande för framgång

I strategidokumentet beskriver Spelinspektionen att de inte har möjlighet att ensam bekämpa den olagliga spelverksamheten, utan bedömer att en förutsättning för att nå framgång är att många aktörer agerar och samverkar.

– Det kan på goda grunder antas att de som bedriver olaglig spelverksamhet över internet oftast har sitt säte i andra länder än Sverige, ofta även utanför EU. Detta innebär särskilda utmaningar för svenska myndigheter, skriver Spelinspektionen.

Spelinspektionen: Underleverantörer kan påverka

Myndigheten fortsätter:

– Det finns inte någon enkel lösning, eller något verktyg som direkt utesluter den olagliga spelverksamheten från den svenska marknaden. Spelinspektionen ser dock att det finns flera aktörer som kan vidta åtgärder för att begränsa möjligheten och/eller incitamenten att bedriva olaglig spelverksamhet i Sverige.

Spelinspektionen meddelar att man kommer att prioritera samverkan med den här typen av påverkande aktörer, som till exempel underleverantörer av spel och betaltjänster.

Hela strategidokumentet finns att läsa här: Spelinspektionens arbete mot olaglig spelverksamhet online – strategi (pdf)

Gå till Start