Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Novamedia Sverige har certifierats inom informationssäkerhet (ISO 27001)

Postkodlotteriets kunder kan nu känna sig ännu tryggare med hur deras uppgifter hanteras, sedan Novamedia Sverige AB (operatörsbolag för Svenska Postkodlotteriet) certifierats inom informationssäkerhet.

Standarden kallas ISO 27001 och är internationellt erkänd. Den tar ett helhetsgrepp kring informationssäkerhet och syftar till att säkerställa ett strukturerat och effektivt arbetssätt för hantering och kontinuerlig förbättring av lotteriets IT- och informationssäkerhetsarbete.

– För oss är det väldigt viktigt att kunderna känner sig trygga med hur vi hanterar och skyddar deras information. Digitaliseringen går oerhört fort och i samband med detta växer nya behov och krav på att skydda information internt och externt, säger Cecilia Bergendahl, vd på Novamedia Sverige.

[irp]

Novamedia ISO-certifierade.

“Startskott på vår fortsatta resa framåt”

Novamedia Sverige är det andra bolaget inom spel- och vadhållningsbranschen att certifieras av ett svenskt certifieringsorgan.

– Certifiering av hela Postkodlottverksamheten är en bekräftelse på ett kontinuerligt IT- och informationssäkerhetsarbete. Det här är ett startskott på vår fortsatta resa framåt tillsammans med våra medarbetare och samarbetspartners, samtidigt som vi är oerhört stolta över att ha nått denna milstolpe inom informationssäkerhetsarbetet, avslutar Cecilia Bergendahl.

Postkodlotteriet finns i fem länder, förutom Sverige även i Nederländerna, Storbritannien, Tyskland samt Norge.

Gå till Start