Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

BOS begär att ATG:s spelpooler ska öppnas upp för fler operatörer

Branschföreningen för Onlinespel (BOS) har lämnat ett klagomål till Konkurrensverket avseende ATG:s agerande på spelmarknaden. Klagomålet gäller ATG:s poolsystem.

BOS begär att poolerna ska öppnas upp för fler operatörer än ATG.

– ATG har ett de facto-monopol på hästvadslagning genom sina poolsystem. Det är pooler som byggts upp under fyra decennier av skyddat monopol. Spelpooler är till sin natur så kallade nödvändiga nyttigheter. När en pool väl har etablerats är det nära nog omöjligt att konkurrera med den, eftersom spelarna söker sig till den pool som har högst likviditet, säger Gustaf Hoffstedt, generalsekreterare i BOS.

Han fortsätter:

– ATG har öppnat upp dessa pooler för utländska spelbolag, bland dem Norsk Rikstoto, Danske Spil och franska PMU. Men när samma önskemål har framförts från Betsson och Kindred har dörren varit stängd.

– Att från en dominerande ställning behandla spelbolag så olika är ett missbruk och bryter mot konkurrensrätten. Därför har vi lämnat in ett klagomål hos Konkurrensverket med begäran att poolerna på samma villkor öppnas upp för fler.

”Ett vite i storleksordningen 500 miljoner kronor”

Branschföreningen skriver i de inlämnade handlingarna:

”BOS yrkar att Konkurrensverket enligt 3 kap. 1 § KL ålägger ATG att tillhandahålla access till ATG:s spelpooler (såsom V75) för vadslagning för hästar på lika, konkurrensneutrala och icke-diskriminerande villkor i förhållande till ATG:s nordiska samarbetspartners.”

”BOS yrkar i andra hand att ATG ska tillhandahålla access till ATG:s spelpooler på skäliga kommersiella villkor.”

”Åläggandet bör enligt 6 kap. 1 § KL även förenas med ett vite i storleksordningen 500 miljoner kronor.”

Klagomålet till ATG finns att läsa här (pdf): Klagomål mot ATG avseende missbruk av dominerande ställning

[irp]

Gå till Start