Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Omvärldsanalytikern: 4 trender 2019

Tillväxt i mobilen, fler förvärv och fokus på konsumentskydd. Det är några av trenderna på spelmarknaden inför det nya året. Dessutom närmar sig branscherna gaming och gambling varandra – i alla fall enligt Svenska Spels omvärldsanalytiker Martin Johansson.

Möjligheterna och utmaningarna är många på den nya spelmarknaden. Och när konkurrensen om kunderna ökar är det viktigt för spelbolagen att hänga med i trenderna.

Svenska Spels omvärldsanalytiker Martin Johansson har tittat närmare på fyra av de viktigaste trenderna som tar spelbolagen in i det nya året.

1.  Tillväxt i mobilen

Den svenska spelmarknaden växer med cirka tre procent varje år, en tillväxt som nu sker nästan uteslutande i mobilen. Inte mycket talar för att den trenden ska brytas 2019.

– I takt med att såväl bankärenden som inköpslistor hanteras i telefonen blir det naturligt för kunderna att även spela i mobilen. Särskilt efterfrågat är spel där tiden mellan insats och utfall är förhållandevis kort, exempelvis spel under pågående fotbollsmatch, säger Martin Johansson.

– Kunderna förväntar sig enkla och intuitiva appar och har väldigt lite tålamod med teknikstrul. De flesta föredrar att hålla sig till ett spelbolag de litar på, men drar sig inte för att byta om de är missnöjda.

[irp]

2. Förvärv och sammanslagningar

Att växa genom förvärv har länge varit en trend på spelmarknaden. I flera spelbolag är det dessutom en tydligt uttalad strategi.

Den nya spelskatten på 18 procent som kommer att tas ut på den svenska marknaden kommer framför allt att försvåra tillvaron för de mindre spelbolagen, spår Svenska Spels omvärldsanalytiker. Detta skulle göra spelbolagen till potentiella köpobjekt.

[irp]

3. Fokus på konsumentskydd och spelansvar

Mycket tyder på att 2019 även kommer att präglas av diskussioner om konsumentskydd och spelansvar.

Från årsskiftet kommer alla spelbolag med licens i Sverige att omfattas av samma regelverk och tillsyn. Det innebär bland annat en omfattande skyldighet att skydda kunderna mot överdrivet spelande (omsorgsplikt) och att marknadsföringen ska vara måttfull.

– Svenska folket har de senaste åren fått en alltmer negativ inställning till spel om pengar. År 2011 var 33 procent av svenskarna negativt inställda, idag är motsvarande siffra 55 procent, säger Martin Johansson.

– Det finns också investmentföretag och kända idrottare som valt att ta avstånd från spelbolag. Under 2019 behöver spelbranschen bli bättre på att lyssna på kritiken, anpassa sig och ta ett större ansvar för att skydda konsumenterna – och inte bara för att följa lagen, menar Martin Johansson.

[irp]

4. Gaming och gambling

Branscherna gaming och gambling utbyter flitigt både idéer och personal. Mycket tyder på att branscherna kommer att fortsätta närma sig varandra under 2019.

Kundgrupperna har tydliga likheter i drivkrafter och demografi.

– Möjligheten att för riktiga pengar köpa paket med slumpat innehåll i tv- och dataspel, så kallade loot boxes, har ytterligare suddat ur gränsen mellan gaming och gambling, beskriver Svenska Spel i sin trendspaning.

Källa: Fyra heta trender på spelmarknaden

Gå till Start