Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Gävleborg, Halland, Jönköping och Kronoberg har högst andel problemspelande

Spelandet i Sverige utvecklas något olika beroende på var i landet man tittar. Detta gäller både hur mycket pengar spelas med, risken för spelproblem samt vilka spelformer det spelas på.

Uppgifterna kommer från Folkhälsomyndigheten, genom projektet Spelprevention. Underlaget är hämtat från Swelogs (2015).

– I det förebyggande arbetet är det viktigt att kartlägga omfattning av spelande och spelproblem och vilka spelformer som förekommer, beskriver man på hemsidan under rubriken Regionala data över spelande och spelproblem.

Störst andel invånare som spelat om pengar i Sverige finns i Jämtland, Västernorrland, Gävleborg och Värmland.

Högst andel med problemspelande finns i Gävleborg, Halland, Jönköping och Kronoberg.

[irp]

Bara 2 av 18 regioner arbetade förebyggande

2017 gjorde Spelprevention en webbenkät riktad mot landets landsting. Totalt besvarade 18 av 21 regioner enkäten. Det visade sig att endast Gotland och Skåne uppgav att de arbetade förebyggande med problem som orsakas av spel om pengar under.

Exempel på förebyggande arbete kunde vara:

  • utåtriktade informationsinsatser
  • användning av bedömningsinstrument eller andra systematiska metoder i det individuella mötet för att upptäcka spelproblem
  • ekonomiskt stöd till projekt eller idéburna organisationer som arbetar förebyggande mot spelproblem
  • styrdokument eller handlingsplan
  • kompetensutveckling till egen personal (genom kurser, konferenser eller utbildning).

Landsting och regioner uppger att de främst behöver kunskap om bedömning och tidig upptäckt av spelproblem i olika verksamheter för att kunna förebygga spelproblem. Kommunerna har också ett ansvar att aktivt arbeta för att motverka missbruk av spel om pengar bland barn och unga.

Gå till Start