Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Nya spelutredaren: “Ligger i allas intresse att det ska fungera”

Den 17 augusti utsågs Anna-Lena Sörenson till utredare för “Centrala marknadsfrågor vid omregleringen av spelmarknaden”. På ett seminarium i Stockholm delgav hon idag kommentarer om den nya spellagstiftningen och hennes uppdrag.

Anna-Lena Sörenson är socialdemokratisk riksdagsledamot sedan 2010 och har varit ledamot i flera utskott. Hon har tidigare bland annat varit landstingsråd i Östergötland och varit utredare för ett tilläggsuppdrag till Apoteksmarknadsutredningen.

På ett spelseminarium i Stockholm berättade hon att utfallet av den svenska regeringsbildningen som nu pågår inte väntas påverka spelregleringen. Anna-Lena Sörenson menar att det var en nästan helt enig riksdag som klubbade regleringen, vilket ger beslutet bra stabilitet.

– Jag tror att det ligger i allas intresse att det ska fungera och att det ska bära hela vägen, sade Anna-Lena Sörenson enligt Dagens Industri.

Något som enligt spelutredaren kan påverkas av vilken regering som styr landet är frågan om Svenska Spels ägande.

– Ägandet av Svenska Spel kan möjligen påverkas av vilken regering som bildas, men det har inte specifikt med regleringen att göra.

Den nya lagstiftningen är en så kallad ramlag, som ska fyllas med innehåll. Och här kommer Anna-Lena Sörensons utredningsuppdrag in i bilden.

[irp]

“Tolkningsutrymmet är för stort”

Louise Nylén, vice vd för LeoVegas, berättade vid seminariet om bolagets erfarenheter av att söka licens, samt lärdomar från andra reglerade marknader. Hon anser att kraven på den reglerade marknaden bör vara tydliga utan tolkningsproblem.

Formuleringen om “hårda krav på måttfullhet” vid marknadsföring av spel anser Louise Nylén är för oprecis i den kommande regleringen.

– Tolkningsutrymmet är för stort, menar hon. Innebär det exempelvis begränsningar av företagens investeringsvolym? frågade hon sig.

Vidare uttryckte hon att staten verkar vilja styra via praxis, vilket Louise Nylén tror kommer att innebära att det kommer att ta tid innan regleringen klarnar.

– Det hade varit bättre att vara tydlig från början så att de som vill göra rätt också kan göra rätt, argumenterade Leo Vegas-chefen.

I övrigt tror hon inte att särskilt mycket kommer att förändras vid årsskiftet, enligt Dagens Industri.

[irp]

David Sundén ger omregleringen goda chanser att lyckas

På seminariet deltog även nationalekonomen David Sundén. I en presentation lyfte han bland annat fyra faktorer som riskerar att hämma hållbarheten i den nya spellagstiftningen:

  1. Staten får betydligt lägre intäkter från spelmarknaden
  2. Konkurrensen blir orimligt snedvriden
  3. Spelproblemen ökar
  4. Den ideella sektorn får svårigheter att finansiera sin verksamhet

David Sundéns slutsats var dock att omregleringen har goda förutsättningar för att bli framgångsrik, samt att omkring 90 procent av spelmarknaden kan anses reglerad inom en 5-årsperiod.

Hela hans presentation finns att ladda ned här: Licenser och en framgångsrik omreglering av spelmarknaden (?)

Gå till Start