Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

BOS antar ny etisk plattform – här är de 16 rubrikerna

Branschföreningen för Onlinespel (BOS) har beslutat anta en ny etisk plattform.

– Vi gläds åt att ha antagit en ny etisk plattform. Vi ska alltid anstränga oss lite mer i varje läge i förhållande till befintlig lagstiftning i att erbjuda ett sunt spelande. Vi är stolta över tryggheten i våra spel, och att exempelvis kontanter och anonymt spelande inte är tillåtet hos oss, säger Gustaf Hoffstedt.

Hela den etiska plattformen finns att ladda hem här: Etisk plattform BOS (pdf)

Standarden ska reglera medlemsbolagens ansvar för bland annat:

 • Utformningen av spelbolagen produkter som erbjuds konsumenterna
 • Det sätt spelbolagen erbjuder konsumenter att spela på produkterna
 • Hur spelmiljön är utformad

– BOS medlemsbolag har att följa denna standard i relation till den svenska marknaden, i syfte att tillhandahålla spel som kännetecknas av ansvarstagande. Det är viktigt att medlemsbolagen placerar sig själva i spjutspetsen av ansvarsfullt spel samt att medlemsbolagen minimerar de möjliga negativa konsekvenserna av spel, står det att läsa i plattformens inledning.

De spelbolag som är medlemmar i BOS åtar sig därmed också en efterlevnadsskyldighet.

[irp]

Den etiska plattformens underrubriker

 1. Marknadsföring ska vara vederhäftig och inte vilseledande
 2. Marknadsföringen ska inte uppmana konsumenter till överdrivet spelande
 3. Marknadsföringen ska inte riktas mot kända riskgrupper för problemspelande
 4. Marknadsföring ska inte riktas mot minderåriga
 5. All sponsring ska vara transparent
 6. Information om spelrelaterade problem, och vart man kan vända sig för att söka hjälp för dessa problem, ska finnas lättillgänglig
 7. Marknadsföringen ska inte utformas så att den upplevs som påträngande
 8. Affiliatesmarknadsföring
 9. Godkända betalningsmedel
 10. Trygg och säker spelverksamhet
 11. Nolltolerans vid misstänkt kriminalitet
 12. Utbilda och informera anställda i spelansvar
 13. Tillämpliga spelansvarsverktyg ska erbjudas i alla digitala kanaler
 14. Bidra med kunskap om spelets drivkrafter, spelbeteende och vad som orsakar spelproblem
 15. Samarbete med olika intressenter kring spelansvar
 16. Kontinuerligt följa upp och utveckla hur standarden efterlevs

Hela den etiska plattformen finns att ladda hem här: Etisk plattform BOS (pdf)

Gå till Start