Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

6,4 miljarder väntas bli mer – statssekreteraren om möjligheterna till ökade spelintäkter

Statens inkomster från spel om pengar uppgick 2017 till 6,4 miljarder kronor. Det meddelar Lotteriinspektionen under Veckans statistik. Svenska Spel är den största inkomstkällan och med ett licenssystem på plats räknar statssekreterare Alejandro Firpo med högre spelintäkter till statskassan. Hur mycket är dock svårt att säga, säger han till The Gambler Magazine.

Jämfört med 2016 så var ökningen, till fjolårets 6,4 miljarder, fyra procent (274 miljoner kronor). Sett över en tioårsperiod så har statens inkomster från spel ökat med 29 procent (1,4 miljarder kronor). Enligt Lotteriinspektionen kommer den “i särklass största andelen” av inkomsterna från Svenska Spel.

Svenska Spels vd Lennart Käll flaggade i samband med bolagets bokslutskommuniké för att ökad konkurrens är en av faktorerna som håller tillbaka bolagets resultat något.

– Vi redovisar ett stabilt resultat, trots den massiva konkurrensen som sker på olika villkor. Jag håller absolut med om att reklamen är aggressiv och påträngande och vi hade hoppats att Lotteriinspektionen vidtagit lite tuffare åtgärder, sade Lennart Käll, enligt Svenska Dagbladet.

Resultatet för koncernen uppgick till 4 709 miljoner för 2017, en minskning med 3,2 procent jämfört med föregående år.

Ser möjlighet till ökade spelintäkter

The Gambler Magazine tog kontakt med statssekreterare Alejandro Firpo för att ta reda på hur statens spelintäkter förväntas påverkas av det kommande licenssystemet.

Han berättar att intäkterna väntas öka.

– Marknaden för onlinespel utgör 27 procent av spelmarknaden, och andelen växer. Framförallt ser vi att utlandsbaserade onlinespelsföretag, som inte betalar skatt i Sverige, är på frammarsch. När spelföretag, som idag tillhandahåller spel online utan att betala skatt, måste ansöka om licens och betala skatt i Sverige förväntas därför intäkterna öka, säger Alejandro Firpo till The Gambler Magazine.

Han fortsätter:

– Det är för tidigt att mera säkert uttala sig om de finansiella konsekvenserna av den kommande reformen. Det pågår ett arbete inom Regeringskansliet och inom ramen för den kommande propositionen kommer detta utvecklas, avslutar Alejandro Firpo.

Den föreslagna spellagstiftningen innebär att bolagen som fått en licensiering betalar en punktskatt på 18 procent. Ansökan om licens ska lämnas in efter halvårsskiftet och lagen föreslås träda i kraft 1 januari 2019.

[irp]

Gå till Start