Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Svenska Spel rapporterar helåret 2017: ”Kunderna responderar positivt på de nyheter vi levererat under året”

Svenska Spels 2017 avslutades med ett sista kvartal som präglades av tillväxt i mobilen, lansering av ett nytt poolspel, utökat liveutbud på sporten, samt nyheter inom nummerspelen. Det meddelar bolaget när man publicerar sin bokslutskommuniké för helåret 2017.

Nettospelintäkterna för fjärde kvartalet ökar till 2 481 MSEK (2 447), vilket är 1,4 procent högre än samma kvartal förra året. Resultatet 1 275 MSEK (1 301) innebär en minskning med två procent.

För helåret 2017 innebär det nettospelintäkter på 8 980 MSEK (8 993), vilket är något lägre än föregående år.

– Ökade kostnader för anpassningar till de nya regelverken AML och GDPR, förberedelser inför ny spelmarknad, samt ökade kostnader för marknadsföring har bidragit till ett lägre resultat 2017 jämfört med 2016, skriver bolaget.

Resultatet för koncernen är 4 709 MSEK (4 866), vilket är en minskning med 3,2 procent.

[irp]

Svenska Spel: Kombinerar tillväxt och spelansvar

Försäljningen online växte kraftigt. Försäljning i mobilen ökade med 59 procent under fjärde kvartalet och 49 procent under helåret 2017.

– Vi visar att det går att kombinera tillväxt och samtidigt ta ett tydligt spelansvar, säger Lennart Käll, vd och koncernchef för Svenska Spel.

Han fortsätter:

– Kunderna responderar positivt på de nyheter vi levererat under året och inom spelansvar ser vi allt fler som frivilligt stänger av sig eller pausar sig från spel. Per den sista december var cirka 20 000 kunder frivilligt avstängda från spel.

Lennart Käll aviserade nyligen att han lämnar Svenska Spel senast till sommaren.

[irp]

”Starka som hela svenska folkets spelbolag”

Svenska Spel har under kvartalet också bidragit till barn- och ungdomsverksamheten hos landets idrottsföreningar genom Gräsroten. 2017 har 486 474 kunder valt sin favoritförening när de spelat och därmed varit med och fördelat 50 miljoner kronor till 8 190 föreningar inom 71 idrotter.

– Vi står fortsatt starka som hela svenska folkets spelbolag och möter kundernas efterfrågan när det gäller spelupplevelse med ett utökat utbud och produktutveckling. Kunderna fortsätter att ge oss högt betyg i vårt nöjd-kund-index och vi har med bred marginal det högsta imagevärdet av spelbolagen, säger Lennart Käll.

Under det fjärde kvartalet har Svenska Spel lanserat ett helt nytt poolspel, Oddset Challenge, och utbudet inom sportspel har även utökats när det gäller livespel.

Till och med december har cirka 62 000 matcher och sportevent erbjudits jämfört med 21 000 matcher och sportevent samma period föregående år.

Oktober – december i korthet

 • Nettospelintäkterna för koncernen uppgick till 2 481 MSEK (2 447), en ökning med 1,4 %.
 • Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 1 272 MSEK (1 297), en minskning med 1,9 %.
 • Resultatet för koncernen uppgick till 1 275 MSEK (1 301), en minskning med 2,0 %.
 • Rörelsemarginalen uppgick till 21,9 % (21,5).

Händelser under kvartalet

 • Nettospelintäkterna online ökade med 25 procent, varav mobilen ökade med 59 procent jämfört med samma kvartal föregående år.
 • Nettospelintäkterna för Sportspel ökade med 23 procent på grund av ökat
  utbud och lägre vinståterbetalning
 • Lansering av Miljonregnet med ännu större chans att bli miljonär på Lotto.
 • Lansering av Oddset Challenge, ett helt nytt poolspel på sport.
 • Cirka 20 000 kunder var frivilligt avstängda från spel per den sista december
  (föregående kvartal cirka 18 000).

Januari – december 2017

 • Nettospelintäkterna för koncernen uppgick till 8 980 MSEK (8 993), en minskning med 0,1 %.
 • Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 4 705 MSEK (4 851), en minskning med 3,0 %.
 • Resultatet för koncernen uppgick till 4 709 MSEK (4 866), en minskning med 3,2 %.
 • Rörelsemarginalen uppgick till 21,8 % (22,2).

Hela bokslutskommunikén finns att ladda ned här: Svenska Spel 2017 (pdf)

Intervju med Svenska Spels vd Lennart Käll:

Gå till Start