Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Queen Mary University of London får uppdraget att analysera hur oreglerat spel kan begränsas

Queen Mary University of London får uppdraget att analysera hur EU och dess medlemsländer på bästa sätt kan begränsa oreglerat spel, meddelar EU-kommissionen.

Uppdraget beskrivs enligt följande:

– Undersökningen ska göra det möjligt för GD GROW att spela sin roll i att hitta genomförbara lösningar på problemet med spridningen av spelwebbplatser som är åtkomliga för miljontals medborgare men som förblir utanför medlemsstaternas myndigheters kontroll (då aktörerna är obehöriga i den berörda medlemsstaten och många av dem även befinner sig utanför EU).

[irp]

Ska utvärdera olika alternativ

Queen Mary University of London förväntas i uppdraget lägga fram en “bevisbaserad analys av effektiviteten och omfattningen avseende optimering av uppföljande verkställighetsåtgärder”.

Som exempel på “verkställighetsåtgärder” nämns bland annat:

  • blockering av tillgången till webbplatser,
  • blockering av finansiella transaktioner som är oförenliga med spellagarna, samt
  • administrativa påföljder och brottspåföljder mot aktörer och spelare som involverar sig i otillåten spelverksamhet.

[irp]

Ska även ge förebyggande förslag

Dessutom kommer uppdragstagaren att behöva utforma ett utvärderande ramverk för förebyggande verkställighetsåtgärder.

Exempel på sådana förebyggande åtgärder kan vara

  • förbud mot reklam för otillåtna onlinespeltjänster,
  • reklam för tillåtna erbjudanden för onlinespel (i syfte att kanalisera efterfrågan mot dem),
  • kalibrering av tillåtna erbjudanden för onlinespel för att konkurrera med de otillåtna, och/eller
  • kampanjer för att öka medvetenheten för att varna för de risker som är förknippade med olagliga onlinespel.

Totalt lämnades fem stycken anbud in. Uppdraget är värt motsvarande omkring 1,2 miljoner kronor.

Gå till Start