Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Debattinlägg och replik angående Främjandeförbundet och dess roll 2018

Med debattinlägget Lotteriinspektionen hotar fria medier lyfter BOS och TU Främjandeförbudet och dess inverkningar. Inlägget replikeras av myndigheten.

Gustaf Hoffstedt, generalsekreterare för Branschföreningen för Onlinespel (BOS), och Per Hultengård, chefsjurist för TU – Medier i Sverige (TU) skriver det första debattinlägget i frågan.

– Det går inte att försvara ett förbud som använder nationell härkomst som motiv för om spelreklam ska vara tillåten eller ej, skriver man.

– Det innebär att det regeringsägda spelbolaget med säte på Gotland alltid kommer undan med sin annonsering. Det innebär också att en annons från det likaledes regeringsägda spelbolaget med säte på Åland alltid är totalförbjuden, hur återhållsam den än är, enbart med motiveringen att en annons från Åland är osvensk och därmed otillåten.

Vidare redogör debattörerna för spelannonsernas betydelse för mediebranschen, i jämförelse med statens press- och mediestöd.

– Intäkterna från spelannonser är viktiga. Enbart till medier med nyhetsredaktioner beräknas annonserna vara värda 1 miljard kronor för utgivarna. Det är dubbelt så mycket som statens totala press- och mediestöd.

– Spelbolagen annonserar inte av altruistiska utan av kommersiella skäl, men konsekvensen av deras annonsköp är att redaktioner kan bedriva ett oberoende journalistiskt arbete och därmed bära upp vår demokrati. Det hot som nu riktas mot våra fria medier är därför också ett hot mot vår demokrati.

[irp]

Lotteriinspektionen: “I väntan på den nya lagen gäller nuvarande lag”

BOS och TU:s debattinlägg replikeras av Per Håkansson, ordförande i Lotteriinspektionen, och Camilla Rosenberg, myndighetens generaldirektör.

– Ingen kan säga vilka av de spelbolag som nu riktar sin marknadsföring till Sverige som faktiskt kommer att ansöka om och beviljas licens i Sverige. Den mycket omfattande annonseringen i medierna för spelbolag som inte har tillstånd i Sverige föregriper således inte bara de nya reglerna för spelverksamhet utan också den prövning som till syvende och sist faktiskt ska göras av spelmyndigheten, skriver debattörerna.

Man fortsätter:

– Lotteriinspektionen anser, liksom regeringen, att det är hög tid att lagstiftningen moderniseras. Men i väntan på den nya lagen gäller nuvarande lag. Vi på Lotteriinspektionen hade hoppats och trott att alla parter nu skulle följa aktuell lagstiftning. Det skulle också bidra till att stärka förtroendet och anseendet för spelbranschen.

Debattinläggen finns att läsa i sin helhet här:

Gå till Start