Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Spelomregleringen: Lagrådsremiss är publicerad

Idag har regeringen.se publicerat sin lagrådsremiss gällande omregleringen av spelmarknaden.

Stora delar av Regeringens förslag bygger på spelutredningens förslag.

Konsumentskyddet prioriterat

Den nya regleringen bygger på ett licenssystem där alla som agerar på den svenska spelmarknaden ska göra det under licens, och aktörer utan licens ska stängas ute.

Regleringen ska vara tillämplig på allt spel som tillhandahålls i Sverige, även spel som tillhandahålls över internet och riktar sig till den svenska marknaden.

Spelverksamhet ska vara lämplig ur allmän synpunkt samt bedrivas på ett sunt och säkert sätt under offentlig kontroll. För spelen ska det finnas ett högt konsumentskydd och en hög säkerhet. De negativa konsekvenserna av spelande ska begränsas.

En uppdelad spelmarknad

Spelmarknaden delas upp i olika delar:

  • En konkurrensutsatt del som främst omfattar spel online och vadhållning,
  • en del som förbehålls spel för allmännyttiga ändamål och som främst omfattar lotterier och bingo samt
  • en del som förbehålls staten och som främst omfattar de statliga kasinona och spel på värdeautomater.

[irp]

Straffen skärps och rubriceringen spelfuskbrott skapas

En licenshavare ska ha en långtgående skyldighet att skydda spelarna mot överdrivet spelande. Höga krav på måttfullhet ska gälla vid marknadsföring av spel.

En statlig myndighet (Spelmyndigheten) ska besluta om licenser och utöva tillsyn enligt lagen. Straffen för olovlig spelverksamhet skärps.

Den som vidtar en åtgärd som är ägnad att påverka utgången av ett spel, så kallad, matchfixning, ska kunna dömas för spelfuskbrott.

Skattesatsen blir 18 %

Punktskatt på licensierat spel ska tas ut med 18 procent av skillnaden mellan de sammanlagda insatserna och de sammanlagda utbetalda vinsterna.

Spel förbehållet allmännyttiga ändamål ska fortfarande vara skattebefriat.

Den nya regleringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2019. Ansökningar om licens ska kunna lämnas in efter den 1 juli 2018.

[irp]

Vinståterbetalning och onlinebingo – två heta frågor

The Gambler Magazine har i skrivande stund inte plöjt alla 450 lagrådsremiss-sidorna ännu, men noterar att vinståterbetalningstaket inte avses regleras i spellagen, utan att den passas vidare till sannolikt Spelmyndigheten, eventuellt i samråd med Folkhälsomyndigheten.

– Övervägande skäl talar för att liksom i den nuvarande regleringen i vart fall begränsa vinståterbetalningsnivåerna för spel för allmännyttiga ändamål och sådant spel som bedrivs med ensamrätt eller delad ensamrätt av staten, redogör man på sida 95.

Även frågan om onlinebingons hemvist verkar få sitt svar.

– Landbaserat bingospel ska (således) alltjämt vara förbehållet allmännyttiga ändamål, medan det inte bör vara tillåtet att anordna online-bingo inom ramen för en licens för spel för allmännyttiga ändamål, står det att läsa på sida 113.

Gå till Start