Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Pokalåret säkrat – ​rekordutdelning från ATG till trav- och galoppsporten

Det hett efterlängtade Pokalåret med 270 nya miljoner till travet är nu helt klart sedan ATG:s styrelse tagit det avgörande beslutet, det meddelar Svensk Travsport och spelbolaget ATG. Det blir första gången som mer än en miljard kronor delas ut till travets aktiva.

I samråd med ledningarna för de största intresseorganisationerna inom trav- och galoppsporten beslöt ägarna under 2014 att ATG:s marknadsinvesteringar skulle öka. Syftet var att generera en förbättrad marknadsposition – och därmed ge ökade intäkter.

I och med den nivåhöjning som varit målet med Pokalårssatsningen kommer nu ATG att dela ut över en miljard kronor i prispengar, premier och uppfödarmedel.

– Vi har trott på och arbetat för Pokalåret 2018 under en lång tid. Det har varit ett långsiktigt och tufft jobb för såväl ATG och Svensk Travsport som alla banor och aktiva inom sporten, säger Svensk Travsports generalsekreterare Johan Lindberg.

ATG:s vd, Hasse Skarplöth, betonar att det inte har varit någon lätt resa.

– Vi har i tuff konkurrens med både reglerade och oreglerade bolag vuxit sedan 2014. Detta samtidigt som spel på hästar ur ett globalt perspektiv tappat marknadsandelar.

[irp]

ATG: Kommer fortsätta investera

Spelbolagets balanserade vinstmedel inklusive årets resultat uppgick den sista september 2017 till 587 miljoner kronor. En del av de balanserade vinstmedlen kommer att nyttjas för att genomföra den ökade utdelningen till ägarna under 2018.

– Trots ökade medel till sporten så har vi från början av 2014 ökat de balanserade vinstmedlen med 100 miljoner kronor, berättar Hasse Skarplöth i ett pressmeddelande.

– Jag lämnar ingen prognos över exakt hur mycket av de balanserade medlen vi behöver nyttja under 2018, men målet är att ATG ska visa fortsatt tillväxt och skapa ökade intäkter även under 2018.

Han fortsätter:

– Tack vare de investeringar som har gjorts i ATG så har vi i dag en stark position på marknaden, och ser med tillförsikt fram emot den kommande licensmarknaden 2019. Vi kommer att fortsätta investera i verksamheten för att vara redo för den nya spelmarknaden.

[irp]

”En nödvändig förstärkning”

Under året har flera satsningar kopplade till Pokalåret presenterats av Svensk Travsport. Det blir en historiskt kraftfull och bred satsning på hästägare, uppfödare, aktiva och på landets travbanor.

– Pokalåret ger oss en nödvändig förstärkning av hästägarekonomin och det får positiva effekter på hela travsporten, säger Johan Lindberg i Svensk Travsports kommunikation.

– Nu kan vi arbeta för att skapa nytt intresse så att fler människor får möjlighet att delta i vår sport. Banorna får också bättre möjligheter att utveckla sina tävlingar och locka publik. Vi går in i 2018 rustade med en starkare sport och ett starkare spelbolag i ATG. Det var precis det som var syftet med Pokalåret.

Samtidigt berättar generalsekreteraren att det här är en nivå som hästsporten ser som en framtida grundnivå.

– Nu har vi nått vårt första delmål som är det här Pokalåret. Självklart behöver vi fortsätta att arbeta för att den nivån ska upprätthållas och vi behöver fortsätta att fatta bra och genomarbetade beslut. Vår uppmaning till vårt dotterbolag är väldigt tydligt – ATG ska fortsätta att arbeta för att bibehålla den här nivån, säger Johan Lindberg.

Så ska pengarna användas

Två tredjedelar av de nya 270 miljonerna går direkt till de aktiva. För eliten blir det höjda prispengar på lördagarnas V75-tävlingar, medan de största satsningarna görs på vardagstravet där prispengarna höjs kraftigt. En nyhet blir att alla hästar får prispengar i loppen, även de oplacerade och diskvalificerade som får 500 kronor vardera.

De treåriga varmbloden får tävla om uppåt 50 procent mer pengar i treåringsloppen över hela Sverige. Dessutom görs det även satsningar på kallblodssporten, ponnysporten och travklubbarna.

En tredjedel av de nya pengarna går till banorna. Anläggningarna får ökade resurser till både arbete med rekrytering och till den dagliga driften.

Gå till Start