Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Konsekvensutredning – så påverkas spelbolag och konsumenter av licensförslaget

Tillsammans med förslag på föreskrifter inför den kommande licensmarknaden har Lotteriinspektionen publicerat en konsekvensutredning. I utredningen kommenterar myndigheten sannolika effekter av licenssystemets föreslagna utformning. 

Lotteriinspektionen tar upp flera delar och aktörer i sin utredning, bland annat samhällsfaktorer och hur kommersiella spelbolag väntas påverkas.

Spelkonsumenter kan generellt sett ses som mer eller mindre vana förlorare – och licensmarknadens påverkan blir troligtvis inget undantag, i alla fall inte enligt myndigheten.

Vinståterbetalningen till kunderna väntas nämligen minska.

[irp]

Så påverkas spelbolagen: ”Ökad konkurrensneutralitet”

Under rubriken ”Påverkan på konkurrensförhållanden för berörda företag” kommenterar Lotteriinspektionen potentiella effekter för de spelbolag (primärt de utländska) som kommer ansluta till licenssystemet.

– Genom föreskrifterna säkerställs delvis att spelverksamheterna kommer att bedrivas på lika villkor, vilket torde bidra till en ökad konkurrensneutralitet, skriver Lotteriinspektionen i sin konsekvensutredning (pdf).

Myndigheten fortsätter, och förutspår positiva intäktsmöjligheter för aktörerna:

– Krav och kostnader, förorsakade av offentliga regelverk, kan ofta positivt påverka intäktsmöjligheter genom att destruktiva förhållanden på marknaden kan hållas i schack när man får gemensamma spelregler, förutsägbarhet med mera.

[irp]

Så påverkas konsumenterna: ”Minskad återbetalning”

Under rubriken ”Konsekvenser för samhället och konsumenterna” gör Lotteriinspektionen bedömningen att de föreskrifter som föreslås medför ”ökad transparens både för spelarna och anordnarna”.

– Konsumenter, det vill säga spelkunder, kommer i ett bredare perspektiv att påverkas av regelverket genom en ökad kontroll, uppföljning och granskning.

Man tillägger:

– Härtill kommer att konsumenterna troligtvis kommer få en minskad vinståterbetalning då aktörernas kostnader ökar och att detta i slutänden kommer att betalas av konsumenterna, skriver myndigheten.

[irp]

Licensansökan föreslås öppna den 1 juli 2018

Under våren ska Lotteriinspektionen utarbeta ansökningsblanketter och vägledningar för de aktörer som avser söka svensk spellicens.

– I vägledningarna kommer det att förtydligas vad vissa angivna handlingar i föreskrifteren om ansökan om licens förväntas innehålla, beskriver myndigheten.

Som The Gambler Magazine rapporterat om tidigare väntas licensmarknaden gälla från och med 1 januari 2019. Möjligheten att söka licens föreslås öppna den 1 juli 2018*.

*Med reservation för politisk arbetstakt och (o)enighet, samt eventuella remisser och andra förändringar.

Dokument från Lotteriinspektionen

Gå till Start