Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Konkurrensverket lägger ned mångårig spelutredning

Konkurrensverket meddelar att man inte går vidare med den utredning myndigheten gjort i ett ärende kopplat till Novamedia Sverige. Ärendet har pågått i fyra och ett halvt år.

I fredags meddelade Konkurrensverket att ärendet om Novamedia Sveriges påstådda missbruk av dominerande ställning skrivs av.

Utredningen har varit inriktad på att bedöma huruvida Novamedia Sverige har missbrukat en dominerande ställning under perioden 2009–2013 eller ej.

– Konkurrensverket har utrett om Novamedia har gjort sig skyldig till missbruk av dominerande ställning i samband med driften av Svenska Postkodlotteriet, beskriver myndigheten.

Ärendet hade sin grund i en anonym anmälan och avsåg påstått missbruk av dominerande ställning. Den åsyftade formuleringen gällde om medgivande till andra lotterisamarbeten. Skrivningen fanns i avtal mellan operatörsbolaget och ett antal förmånstagare fram till 2014.

[irp]

Konkurrensverket: ”Saknas skäl att prioritera ärendet vidare”

Myndigheten har nu beslutat att avsluta utredningen och inte pröva den rättsligt.

– Med hänsyn till vad som framkommit under utredningen anser Konkurrensverket vid en sammantagen bedömning att det saknas skäl att prioritera ärendet vidare med inriktning mot att väcka talan om utdömande av konkurrensskadeavgift, skriver man i beslutsdokumentet.

Novamedia Sverige meddelar att bolagets uppfattning hela tiden varit att man inte haft en dominerande ställning eller hindrat andra spelaktörer.

– Vi välkomnar beslutet att skriva av ärendet. Vi har fått ägna mycket tid åt att visa att vi har agerat korrekt, något som vi hela tiden har vetat. Nu kan vi lägga allt fokus på att utveckla lotteriet för att generera ett ännu högre överskott till ideell sektor, säger Anders Årbrandt, Managing Director på Novamedia Sverige.

Speloperatören meddelar även att man JO-anmält Konkurrensverkets handläggning. Skälen, enligt Novamedia Sverige, är bland annat för att utredningen har tagit oskäligt lång tid och att den uppvisat allvarliga brister i sekretesshanteringen.

Gå till Start