Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Betsson om Kalla Fakta-granskningen: ”Gått igenom över 9000 samtal till kundservice”

Kalla Fakta har granskat spelbolag och deras arbete med ansvar och kundrelationer. Programmet finns att se här samt sänds måndag 23 oktober i TV4. Ett av spelbolagen som figurerar i avsnittet är Betsson, som kommenterar Kalla Faktas granskning.

I en del av programmet registrerar en person från Kalla Fakta ett konto på Betsson.com och ringer Betssons kundtjänst. I samtalet säger ”kunden” saker som indikerar en potentiellt problematisk syn på spelande.

– Vår kundtjänst har i ett av fallen tyvärr brustit i rutinerna och inte agerat tillräckligt snabbt. Vi vill förtydliga att de omedelbart ”flaggade” kunden, men att kunden inte granskades enligt rutinerna, vilket ledde till att hennes konto förblev aktivt, berättar Betsson i ett utlåtande, samma dag som Kalla Fakta-programmet sänds.

– Kalla Fakta gjorde samtalen i april och när Betsson efter sommaren fick vetskap om att processen inte hade fungerat i ett fall erbjöd Betsson en intervju med vd Pontus Lindwall, fortsätter man.

Betsson berättar även att man gått igenom över 9 000 samtal till sin kundservice och då fann ytterligare två fall där ”processen inte fungerade”.

– Vi har gjort förändringar och ytterligare utbildningsinsatser för att undvika att detta inträffar igen, skriver bolaget.

[irp]

Vill inte kommentera specifika fall

I Kalla Faktas program intervjuas även Per, en tidigare kund till Betsson.

Per lånade pengar av släktingar, tog ett blancolån i en bank och höjde insatserna. Han ska även ha gjort 24 st uttag under en månad från sitt egna företag för att finansiera sitt spelande.

– Vi kan inte ge ut detaljer i ett specifikt fall, men kan på en övergripande nivå säga att ärendet har granskats noggrant och vi har i detta ärende inte brustit mot några regler eller policys kring ansvarsfullt spelande. Fallet har tidigare anmälts till Konsumentverket som beslutade att avsluta ärendet utan vidare åtgärder, berättar Betsson om ärendet.

[irp]

Betsson: Har 6 personer arbetar med ansvarsfullt spelande 

Spelbolaget skriver att man erbjudit onlinespel i tjugo år, något som förutsätter nöjda och välmående spelare. ”Det är en hållbarhetsfråga för oss”, menar Betsson.

– Vår snittintäkt per kund, dvs nettot mellan kunders vinster och förluster, är 600-700 kr per månad. Vi hade inte kunnat växa och behålla våra kunder om vi inte arbetat med ansvarsfullt spelande.

Betsson delger även att alla anställda genomgår en utbildning i ansvarsfullt spelande och att deras kundservice får upprepande djupträning i att hantera dylika frågor. Träningen görs via företaget Global Gambling Guidance Group (G4).

– Vi har i nuläget ett team på sex personer som dedikerat arbetar med frågor kring ansvarsfullt spelande, berättar Betsson i sitt utlåtande, som finns att läsa i sin helhet här.

Gå till Start