Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Ny studie: ”Vissa spel är mer troliga än andra att leda till spelberoende”

Om det är så att vissa spel är mer troliga än andra att leda till spelberoende är en fråga som debatterats och diskuterats flitigt under spellicensutredningens arbete. Nu publiceras en ny studie, baserad på forskning vid Göteborgs universitet, att spel har olika påverkan – och att reglering och initiativ för ansvarsfullt spelande därför bör fokusera på dessa spelformer.

De spelformer som anses utmärka sig är spelautomater, kasinospel, bingo och poker. Spelformerna är enligt studien ”nära förknippade med spelberoende”.

– De första tre är spelformer där man kan spela utan avbrott i långa perioder. Man kan koppla bort världen utanför och leva sig in i spelet. Det ger spänning samtidigt som det är avkopplande, säger Per Binde, socialantropolog vid institutionen för globala studier och en av forskarna bakom studien.

Enligt Per Binde är just det så kallade ”flyktspelandet” vanligt bland dem som har spelproblem.  Spelaren flyr då från oro, ångest och problem i livet. Och det är då de ekonomiska problemen börjar.

Flyktspelandet beskrivs som en ond cirkel som liknar alkoholberoende.

– Även poker är ett spel som kan uppsluka spelaren, men där finns dessutom idén om att förlusterna är den kostnad som man får betala medan man tränar upp sig, för att till slut kunna tjäna pengar på poker. Men det är få som lyckas med det, berättar Per Binde för Göteborgs universitet.

[irp]

Oftast en (1) spelform som är ”roten till det onda”

Studien bygger på data från Swelogs 2008/2009 (Swedish Longitudinal Gambling Study), som drivs av Folkhälsomyndigheten. Data samlas in av Statistiska Centralbyrån.

4 991 individer i Sverige, mellan 16 och 84 år gamla, ingick i delstudien. Samtliga hade spelat åtminstone en gång under de senaste tolv månaderna, i åtminstone en av de åtta vanligaste spelformerna i Sverige: lotterier, lotto, sportspel, hästvadslagning, poker, spelautomater, kasinospel eller bingo.

– Inom spelforskningen har det på senare tid gjorts studier där man hävdar att deltagande i många olika spelformer är en viktigare riskfaktor för spelproblem än att delta i specifika riskfyllda spelformer. För alla som har erfarenhet av spelproblem i verkligheten framstår sådana forskningsresultat som underliga, säger Per Binde.

– I vår studie reder vi ut begreppen. Att delta i många olika spelformer är vanligare bland personer med spelproblem än bland andra spelare. Men för de allra flesta är det en specifik spelform som är själva roten till det onda.

[irp]

”Det går inte att förbjuda spel om pengar på internet”

Eftersom vissa spelformer är mer riskfyllda än andra är det extra viktigt med effektiv reglering och tillsyn, och bra konsumentskydd från spelbolagens sida.

– Det nya licenssystemet för onlinespel som är tänkt att införas 2019 är enligt min mening ett steg i rätt riktning. Det går inte att förbjuda spel om pengar på internet och då är det bättre om spelbolagen är reglerade i Sverige.

– Var fjärde person som regelbundet spelar på onlinekasino har någon form av spelproblem. Där gäller det att sätta in effektiva åtgärder för att minimera spelproblemen, säger Per Binde.

Hela forskningsartikeln finns tillgänglig här: Forms of gambling, gambling involvement and problem gambling: evidence from a Swedish population survey

Gå till Start