Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

SIS leder framtagandet av ny EU-standard för onlinespel

På initiativ av EU-kommissionen har den europeiska standardiseringsorganisationen CEN påbörjat framtagandet av en ny EU-standard för onlinespel. I Sverige kommer arbetet att ledas av SIS, Swedish Standards Institute.

Den 23 oktober hålls det första mötet för SIS* nybildade tekniska kommittén (TK 610) med fokus på onlinespel.  Syftet med mötet är att samla svenska intressenter som vill vara med och påverka framtida europeiska standarder för onlinespel.

– Om inte lagstiftning och annan reglering hänger med sin tid på det här området finns det en risk att samhället tappar kontroll över onlinespelen, säger Patrik Gustavsson, tf operativ chef vid Lotteriinspektionen till SIS.

– Med tanke på att den tekniska utvecklingen går allt snabbare skulle en mer aktuell och anpassningsbar reglering – som inkluderar hela spelmarknaden – vara till fördel för både spelare och aktörer, men även för oss som tillsynsmyndighet.

[irp]

Spelbranschen förändras snabbt

Både Spelbranschens riksorganisation (SPER) och Branschföreningen för Onlinespel (BOS) ingår i framtagandets arbetsgrupp.

Gustaf Hoffstedt berättar att medlemsbolagen i BOS redan arbetar efter den nuvarande CEN-standarden.

– Vi och våra medlemsbolag arbetar redan med den CEN-standard som togs fram 2011. Alla våra medlemmar har förpliktigat sig att följa den.

Han fortsätter:

– Spelbranschen, och särskilt spelbranschen online, är emellertid under ständig omvandling och policydokument åldras snabbt. Därför är detta EU-initiativ så välkommet.

[irp]

”Ser ut att få bredast möjliga representation”

CEN-standarden förväntas täcka både frågor av konsumentskyddskaraktär liksom tekniska spörsmål.

– Alla områden där spelbranschen kan enas och sträcka sig längre eller vara tydligare än lagstiftningen innebär en ökad trygghet för konsumenterna. Och att kunna göra det över landsgränserna är ju ännu bättre, säger Jenny Nilzon, vd på SPER.

Gustaf Hoffstedt igen:

– Det är glädjande att SIS bildar en särskild svensk undergrupp, och att den ser ut att få bredast möjliga representation. Förutom den privata spelindustrin kommer även representanter från statligt och folkrörelseanknutet spel medverka, liksom spelberoendeföreningen och Lotteriinspektionen.

– Det borgar för ett gediget slutresultat, liksom ett starkt förpliktigande att följa CEN-standarden, avslutar Gustaf Hoffstedt.

*SIS är en ideell förening som driver och samordnar standardiseringen i Sverige. SIS är medlem och representerar Sverige i den europeiska standardiseringsorganisationen CEN och den globala organisationen ISO.

Gå till Start