Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Svenska Spels Forskningsråd arrangerar dag för spelberoendeforskning

2010 startade Svenska Spels Forskningsråd, som samlar flera av Sveriges aktörer inom spelberoende och spelforskning. Idag, 9 oktober arrangerar rådet Forskningsdagen.

Svenska Spels forskningsråd bereder och beslutar om spelbolagets bidrag till forskning om spelberoende och förebyggande arbete mot spelproblem.

– Forskningsrådet arbetar långsiktigt med att stödja unga forskare från olika universitet och högskolor, berättar Sara Lindholm, ordförande Svenska Spels Forskningsråd.

Idag, den 9 oktober arrangerar rådet Forskningsdagen, med syfte att hitta och diskutera framtidens lösningar.

– Det är med stor glädje som vi anordnar Forskningsdagen, inte minst för att ta del av vetenskapliga resultat men även för att synliggöra och dela kunskap om forskning inom spelberoende, berättar Sara Lindholm.

[irp]

Presenterar nya fakta inom spelberoendeforskning

Moderator under dagen är Björn Fries, tidigare styrelseledamot i Svenska Spel samt Regeringens nationella narkotikasamordnare under perioden 2002-2008.

– Vi är stolta över att vara med och bidra till att forskning kring hur man förebygger spelberoende går framåt, säger Zenita Strandänger, Spelansvar och Hållbarhet, Svenska Spel

– Forskningen ger oss viktig information i vårt arbete med förebyggande åtgärder för att motverka spelproblem, och Forskningsdagen innebär att vi och andra får ta del av den nya fakta som kommit fram.

Från och med den första januari 2018 skrivs spelberoende in i socialtjänstlagen och kommer att likställas med alkoholism och drogberoende. Det innebär att kommuner och landsting blir ansvariga för att erbjuda vård och förebyggande insatser.

[irp]

Ledamöter i Svenska Spels Forskningsråd

Sara Lindholm (ordförande) – Med. Dr, Karolinska Institutet. Enhetschef Projektkontoret, Karolinska Institutet.

Fred Nyberg – Seniorprofessor i biologisk beroendeforskning vid Institutionen för farmaceutisk biovetenskap, Uppsala Universitet.

Anne H Berman – Leg psykolog, leg psykoterapeut, docent och universitetslektor i klinisk psykologi, Karolinska Institutet.

Anders Håkansson – Leg läkare, docent, universitetslektor i beroendemedicin. Enhetschef Beroendecentrum klinisk forskningsenhet, Malmö. Lunds universitet.

Håkan Leifman – Filosofie doktor i sociologi. Direktör, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN).

Jessika Spångberg – Filosofie doktor i folkhälsovetenskap och utredare i spelfrågor på Folkhälsomyndigheten.

Rickard Bracken – Sveriges Kommuner och Landsting.

Gå till Start