Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Tidsplanen – så går arbetet med spelmarknadens nya regelverk

”När kommer den nya spellagstiftningen vara på plats?”, är det många som undrar. Till The Gambler Magazine meddelar statssekreterare Alejandro Firpo idag att arbetet med spelreformen löper på enligt plan. Och måldatumet står fast.

Den 29 oktober 2015 utsågs Lotteriinspektionens dåvarande generaldirektör Håkan Hallstedt till spelutredare. Framför sig fick han uppgiften att lägga fram förslag på hur en licensmarknad för spel skulle se ut i Sverige.

– Håkan Hallstedt var den sista viktiga pusselbiten kopplat till spelfrågan och som jag är glad att vi nu kan ha på plats. Hallstedts kunskap och integritet behövs i reformeringen av spelmarknaden, sade civilminister Ardalan Shekarabi då.

Spelutredningen presenterades i slutet av mars och aktörer och privatpersoner gavs då möjlighet att lämna remissförslag fram till början av augusti.

Så ser tidsplanen ut

Under spelkonferensen Spelakademin, som hölls 7-8 september, nämnde kulturutskottets vice ordförande Gunilla Carlsson (s) i en intervju på scen att spellagstiftningens måldatum är 1 januari 2019.

Tidplanen bekräftas nu av Ardalan Shekarabis statssekreterare Alejandro Firpo.

– Tidsplanen är att det nya regelverket ska vara på plats den 1 januari 2019. Vi arbetar för att ha en lagrådsremiss klar innan jul och en proposition i mars, berättar Alejandro Firpo till The Gambler Magazine.

”Finns en bred samsyn”

Alejandro Firpo utsågs den 30 mars till statssekreterare hos civilministern. Bland hans ansvarsområden finns frågor som rör kommuner och landsting, offentlig upphandling, Agenda 2030 – och inte minst spelfrågor.

Han är jurist och har tidigare bland annat arbetat som kansliråd på Justitiedepartementet.

– Jag uppskattar alla de remissvar som kommit in och jag noterar att det finns en bred samsyn i branschen kring att det är av stor vikt att en licensordning kommer på plats så snart som möjligt, avslutar Alejandro Firpo till The Gambler Magazine.

Vill du följa arbetet med spellagstiftningen och se om tidsplanen håller, hur resultatet blir och hur analyserna låter? Prenumerera på nyhetsbrevet (gratis).

Gå till Start